PL EN


2016 | 6 | 2 | 5-23
Article title

Kształtowanie się medycyny weterynaryjnej w Wilnie w świetle archiwaliów z pierwszej połowy XIX wieku

Authors
Title variants
EN
The development of veterinary medicine in Vilnius in the light of archival records from the first half of the 19th century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest oparty na nieznanych dotąd źródłach archiwalnych ukazujących rozwój medycyny weterynaryjnej w Wilnie, głównie w okresie istnienia Akademii Medyko-Chirurgicznej, a więc w latach 1831-1842. Źródłami tymi są: wykłady, historie chorób, dziennik szpitala dla zwierząt i receptariusz dla kliniki terapeutycznej dla zwierząt, przechowywane w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy i bibliotekach naukowych w Wilnie. Przedstawiono powstanie wileńskiej szkoły weterynaryjnej i zasługi w tym zakresie Ludwika Bojanusa (1776-1827), organizację i działalność reaktywowanego w 1834 r. szpitala dla zwierząt, którym kierował Adam Ferdynand Adamowicz (1802-1881) oraz okoliczności sporządzania pierwszych ekspertyz dotyczących epizootii. Ponadto na kilku przykładach wykazano, jak diagnozowano i leczono choroby zwierząt, a także jaki był stosunek miejscowego społeczeństwa do zwierząt gospodarskich i domowych.
EN
The article is based on still unknown primary sources concerning the development of veterinary medicine in Vilnius, mainly in the period of the Medical-Surgical Academy, that is in 1831-1842. These sources are: lectures, case studies, a veterinary hospital register, and a prescription book for the therapeutic clinic for animals, kept in the Lithuanian State Historical Archive and some libraries in Vilnius. Ludwig Bojanus’s (1776-1827) contribution to the foundation of the veterinary school in Vilniusis presented, as well as activity of the hospital for animals, run by Adam Ferdynand Adamowicz (1802-1881), and circumstances of making of first veterinary expert opinions. Moreover, there are a few examples how animal diseases were diagnosed and treated at that time. A relationship of local society to animals before almost two centuries is analyzed too.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
5-23
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f421189f-6e66-4ddf-966b-16870775383d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.