PL EN


2014 | 3/2 | 165-175
Article title

Kontrowersje dotyczące działań państwa w zakresie długu publicznego

Content
Title variants
EN
Controversies Concerning Action of the State in the Public Debt
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Even though the state of the public fi nance in Poland in fi nal years deteriorated distinctly, this lasting economic weakness still requires applying by the state the economic active policy. Its consequence are action based on more formal ensuing from the duty of keeping the public debt on the statutory level than public debts causing real stability. According to the authors, steps taken for that purpose prove, that issue of keeping the safest level of the public debt permanently wasn’t solved yet. Actions causing an real upturn in the economy and of the public fi nance are more essential, rather than only of a doubtful effectiveness operations consisting in the reduction in the open debt with cost of future generations. A consistent aspiration to the fulfi llment of the convergence criteria and accepting euro currency is a reliable solution in the upcoming future. One should also pay attention to the effectiveness and the rate taking advantages of EU resources.
Year
Issue
3/2
Pages
165-175
Physical description
Contributors
References
  • Council Decision of 10 December 2013 Establishing That no Effective Action Has Been Taken by Poland in Response to the Council Recommendation of 21 June 2013 (2013/758/EU), Offi cial Journal of the European Union L 335/46.Goliszewski M., Gomułka S., BCC pyta Ministra Finansów, „Newsletter IGTE” 2013, 24 września.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, nr 78, poz. 483).Owsiak S., Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce, w: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. J. Famielec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.Progi relacji długu publicznego do PKB zostaną obniżone, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/ministerstwo-fi nansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/id/7834231.Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014–2017, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.Ustawa z 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 1994 roku, nr 127, poz. 627).Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240).Ustawa z 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 roku, nr 75, poz. 398).Ustawa z 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o fi nansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 938).Ustawa z 27 września 2013 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1212).Ustawa z 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o fi nansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1646).Ustawa z 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1717).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4274085-8ede-4554-a2b1-c2f7785c8ecb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.