PL EN


2014 | 4 | 315-319
Article title

„O zganianiu zmaz z lica...” - przejawy medycyny estetycznej w osiemnastowiecznych poradnikach medycznych

Authors
Content
Title variants
EN
„About removal of blemishes from the face...” – expressions of aesthetic medicine in eighteenth - century medical handbooks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gładka cera, lśniące włosy i zgrabna figura to marzenie nie tylko współczesnej kobiety. W XVIII w. płeć piękna również chciała jak najlepiej zadbać o swoją urodę. Zamiast wyprawy do salonów kosmetycznych panie miały do dyspozycji poradniki medyczne i zawarte w nich liczne wskazówki dotyczące tego, jak samodzielnie w domu przygotować różnego rodzaju medykamenty. Przeanalizowanie zaproponowanych w poradnikach medycznych przepisów pozwoli więc na odkrycie osiemnastowiecznej ,,medycyny estetycznej”.
EN
Smooth complexion, shining hair and a shapely figure it is a dream not only of modern woman. In the 18th century women also wanted to take care of their appearance. Instead of going to cosmetic salons, they could use medical guides and tips concerning preparation of different medicines: ointments, brews, tinctures which help keep the young and healthy look. Analysis of prescriptions from medical guides gives a glimpse of secrets of aesthetic medicine in the 18th century and shows how important a thing it was for every woman - irrespective of her social rank - to be attractive.
Year
Issue
4
Pages
315-319
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
References
 • Bibliografia
 • Teksty źródłowe:
 • [1] Beimler, S., Medyk domowy Samuela B eimlera Doktora Kurfalskiego y Germersheimskiego Fizyka, Nauczaiący Domowemi y mało kosztuiącemi lekars twy, Leczyć Choroby, I owszem zdrowie zachowywać, wszystkim osobliwie tym potrzebny, ktorzy od Medykow są odlegli; a prędkiego ratunku potrzebujący, Zniemieckiego na Polski Język przetłumaczony, y roznemi bardzo gruntownemi annotacyami objasniony, przez Jana Jerzego Jelonka, Filozofii y Medycyny Doktora, J. W. Jego Mości Pana Graffa Sulkowskiego Łowczego W. X. Litewskiego Medyka Nadwornego, Leszno 1749.
 • [2] Biretowski, J. P., Wiadomość ciekawa każdemu wielce pozyteczna o Skutkach y Mocy Zboż wszelkich, Jarzyn, y Ziół rożnych tak Ogrodowych iako y Polnych, iakie skutki y pożytki przynoszą Człowiekowi w rożnych okolicznościach, osobliwie na poratowanie zdrowia siuząca z powaznych autorow dla wygody ludzkiey krotko zebrana. Y z przydatkiem osobliwszy ciekawosci w roznych drukarniach odległych za pozwoleniem zwierzchnosć swiezo swiatu okazana teraz na ządanie wielu zacnych osob przedrukowana, Supraśl 1774.
 • [3] Compendium medicum auctum to iest: krotkie zebranie i opisanie chorob ich rożności, przyczyn, znakow, sposobow do leczenia także rożnych sposobow Polnych, iakie skutki y pożytki przynoszą Człowiekowi w rożnych okolicznościach, osobliwie na poratowanie zdrowia siuząca z powaznych autorow dla wygody ludzkiey krotko zebrana. Y z przydatkiem osobliwszy ciekawosci w roznych drukarniach odległych za pozwoleniem zwierzchnosć swiezo swiatu okazana teraz na ządanie wielu zacnych osob przedrukowana, Supraśl 1774.
 • [4] Pedemont, A., Tajemnice wszystkim obojga płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób, począwszy od głowy aż do stóp bardzo potrzebne ale i gospodarzom [...] z łac. języka na polski przełożone i w porządek dobry teraz wprawione, do których przydane są lekarstwa wyborne i doświadczone na rozmaite choroby i inszych rzeczy wiele, Supraśl 1773.
 • Książki/czasopisma:
 • [5] Arabas, I., Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006.
 • [6] Bogucka, M., Gorsza płeć, Warszawa 2005.
 • [7] Galęba, A., Ocena jakości życia pacjentów przed i po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, Poznań 2011.
 • [8] Kuchowicz, Z., S tampolskie obyczaje, Warszawa 1977.
 • [9] Monteskiusz C., Lis ty perskie, Warszawa 1951.
 • [ 10] Vigarello, G., His toria urody, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4295b76-d669-4f0e-bf7f-c939a9a45529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.