PL EN


2017 | 8 | 2 | 248-255
Article title

Przemiany cywilizacyjne i kulturowe społeczeństwa informacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Industrial and Cultural Transformation of the Information Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój techniczny oraz szczególne znaczenie nadawane procesom informacyjnym wyznaczyły kierunek przemian cywilizacyjnych. Konieczność dostosowania się człowieka do nowych warunków życia i pracy wywołuje jego przemiany osobowościowe.
EN
The technological progress and great importance attribute to information processes have been appointed the direction of industrial transformation. The necessity to recent conditions of life and work calls social and cultural transformation of the person.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
248-255
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Technologii Mechanicznych, Zakład Automatyzacji Produkcji i Technologii, Polska
References
 • Borkowski, R. (2001). Cywilizacja – technika – ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku. Kraków: Wyd. AGH.
 • Czerniachowicz, B., Marek, S., Szczepkowska, M. (2008). Główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości. W: S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji (s. 363–392). Warszawa: PWE.
 • Daszkiewicz, W. (2013). Kulturowe meandry konsumpcji. Cywilizacja, 45, 86–99.
 • Dziewiecki, M. (2013). Człowiek i Bóg w ponowoczesności. Cywilizacja, 45, 144–159.
 • Furmanek, W. (2013). Antropoinfosfera współczesnego człowieka. Dydaktyka Informatyki, 8, 49–73.
 • Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. Dydaktyka Informatyki, 9, 49–71.
 • Golka, M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: PWN.
 • Kęsy, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości. Dydaktyka Informatyki, 6, 74–92.
 • Kęsy, M. (2014). Wykorzystanie technologii informacyjnej a zagrożenia „dla informatyki i przez informatykę”. Dydaktyka Informatyki, 9, 9–19.
 • Kiepas, A. (2014). Kultura jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Sosnowiec: Humanitas.
 • Podgórski, R. Kryzys tożsamości współczesnego człowieka w społeczeństwie ponowoczesnym. Pobrane z: www.opoka.org.pl (15.04.2017).
 • Szewczyk, A. (2007). Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego. W: A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju (s. 14–46). Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f431e248-b318-4421-8fe9-c9e7e7ab958a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.