PL EN


Journal
2015 | 1 | 129-144
Article title

Modelowanie zachowań strategicznych w gospodarce: Jean Tirole – Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2014 r.

Authors
Title variants
EN
Modelling Strategic Behaviour in the Economy: Jean Tirole – Nobel Prize in Economics, 2014
RU
Моделирование стратегического поведения в экономике: Жан Тироль – лауреат Нобелевской премии по экономике за 2014 год
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor próbuje pokazać wkład Jeana Tirole’a do współczesnej teorii ekonomii. Koncentruje się na wkładzie laureata Nagrody Nobla do teorii: przedsiębiorstwa, regulacji, struktur rynkowych i konkurencji, internetu, rynków fi nansowych i polityki makroekonomicznej. Szczególną uwagę poświęca liberalnej koncepcji regulacji rynków w ujęciu J.J. Laffonta i J. Tirole’a. Autor stara się wykazać, że jakkolwiek rozważania teoretyczne J. Tirole’a mają bardzo elegancki, modelowy charakter, to jednakże wzmacniają istotnie ekonomię głównego nurtu i liberalne koncepcje polityki gospodarczej. Autor zwraca również uwagę na niewykorzystane możliwości polskiej myśli ekonomicznej, która przed J. Tirolem i J.J. Laffontem podejmowała ciekawie te same lub podobne wątki.
EN
In the paper the author is trying to show the contribution of Jean Tirole to the modern economic theory. He focuses on the Nobel Laureate contribution to the theory of: fi rms, regulations, market structures and competition, the internet, fi nancial markets and macroeconomic policy. Particular attention is given to the “liberal concept of regulation” of the market in terms of J.J. Laffont and J. Tirole. The author tries to show that although the research of J. Tirole has a very elegant model character, it is, however, signifi cantly enhancing the mainstream of economics and liberal conceptions of economic policy. The author furthermore gives attention to the unused potential of Polish economic thought that before J. Tirole and J.J. Laffont has taken interesting attempts to contribute to the same or similar topics.
RU
В статье представлен вклад Жана Тироля в современную экономическую теорию, в том числе, прежде всего в теорию предприятия, регуляции, рыночных структур и конкуренции, интернета, финансовых рынков и макроэкономической политики. Особое внимание автор статьи посвящает теориям Ж.-Ж.Лаффона и Ж.Тироля в либеральной концепции регуляции рынков. Теоретические работы Ж.Тироля имеют очень элегантный стиль и модельный характер, что не мешает им служить существенной поддержкой для главного течения экономической науки и либеральной концепции экономической политики. Автор также обращает внимание на неиспользованные возможности польской экономической мысли, которая и до Ж.Тироля и Ж.Ж.Лаффона интересным образом работала в том же или похожем направлении.
Journal
Year
Issue
1
Pages
129-144
Physical description
Contributors
author
 • Prof. dr hab. Adam Noga – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
References
 • Allaire I. Firsirotu M., La gestion strategique des organizations, Montreal 1986.
 • Balcerowicz L., Leszek Balcerowicz: Anti-Bernanke, Interview with L. Balcerowicz „The Wall Street Journal”, 14 december 2012.
 • Baron D.R, Myerson, Regulating a Monopolist with Unknown Costs, „Econometrica”, 1982, t. 50.
 • Barro R., Gordon D., Rules, Discretion, and Reputation in Model of Monetary Policy, NBER Working Paper, 1983, nr 1079.
 • Baumol W., Panzar J., Willig R., Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, San Diego 1982.
 • Cournot A.A., Recherches sur les principes mathématiques de la théorie de richesses, Paris 1838.
 • D’Aspremont C., Jaquemin A., Production, Information Costs and Economic Organization, „American Economic Review” 1988, vol. 78.
 • Dewatripont M., Tirole J., The Prudential Regulation of Banks, MIT Press, Boston 1994.
 • Dewatripont M., Roche J.C., Tirole J., Balancing the Banks, Princeton University Press, Princeton 2010.
 • Farhi E., Tirole J., Collective Moral Hazard, Maturity Mismath, and Sytemic Bailouts, „American Economic Review” 2012, t. 102.
 • Fudenberg D., Tirole J., The Fat-Cat Effect, the Puppy-Dog Ploy and Lean and Hungry Look, „American Economic Review” 1984, t. 74.
 • Fudenberg D., Tirole J, Game Theory, MIT Press, Boston 1991.
 • Fudenberg D., Gilbert R., Stiglitz J., Tirole J., Preemption, Leapfrogging and Competition in Patent Races, „European Economic Review” 1983, t. 22.
 • Handbook of Industrial Organization, red. R.L. Schmalensee, R. Willig, North Holland, Amsterdam 1989, t. 1 i 2.
 • Holström B., Tirole J., Theory of the Firm, w: Handbook of Industrial Organization, red. R.L. Schmalensee, R. Willig, North Holland, Amsterdam 1989, t. 1 i 2.
 • Hurwicz L., The Design Mechanism for Resource Allocation, „American Economic Review” 1973, t. 63.
 • Katz M., An Analysis of Cooperative Research and Development, „Rand Journal of Economics” 1986, t. 17.
 • Kykland F., Prescott E., Rules Rather Than Descretion: The Inconsistency of Optimal Plans, „Journal of Political Economy” 1977, vol. 76.
 • Laffont J.J., The New Economics of Regulation Ten Years After, „Econometrica” 1994, t. 62.
 • Laffont J.J., Tirole J., A Theory of Incentives in Regulation and Procurement, MIT Press, Boston 1993.
 • Lipiński J., Monopol dostawcy i jego wpływ na powiązania między produkcją, popytem, cenami i kosztami, „Materiały IFGN SGPiS” 1979, t. X.
 • Maskin E., Tirole J., Markov Perfect Equilibrium: Observable Actions, „Journal of Economic Theory” 2001, t. 100.
 • Porter M., Heppelmann J., How Smart, Connected Product Are Transforming Competition, HBR, November 2014.
 • Rochet J-C., Tirole J., Platform Competition in Two-Sided Markets, „Journal of the European Economc Association” 2003, t. 1.
 • Tirole J., Competition in Telecommunications, MIT Press, Boston 1999.
 • Tirole J., L’Économie pour améliorer le bien-être général, „La Recherche” 2007, nr 12.
 • Tirole J., The Theory of Industrial Organization, MIT Press, Boston 1988.
 • Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2013.
 • Williamson O., Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f436fdd0-444a-47ae-877d-6d34786eb508
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.