Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 159-169

Article title

Deflacyjna koncepcja reprezentowania Mauricio Suáreza

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Deflationary Conception of Representation in Maurizio Suárez’s Conception of Science

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analizuję tu koncepcję reprezentowania Maurizio Suáreza następujących powodów. Po pierwsze, koncepcja ta deklaratywnie (choć, jak pokazuje, pozornie) wyłamuje się z obiegowych, standardowych sposobów ujmowania relacji reprezentowania, a mianowicie z identyfikowania reprezentowania z podobieństwem własności lub z izomorfizmem. Po drugie, dociekania Suáreza pokazują, jak trudno jest zerwać ze standardowym przedstawianiem relacji reprezentacji, opartym na intuicjach zdroworozsądkowych, związanych z naiwnym realizmem epistemologicznym i nawet będących wersją takiego realizmu. Próba Suáreza pokazuje, że problem reprezentacji – tak szeroko obecnie rozpatrywany – wymaga prawdopodobnie (w celu uzyskania istotnie nowych rozstrzygnięć) wprowadzenia zupełnie nowego aparatu pojęciowego i oparcia go z zupełnie nowej perspektywy. Koncepcja Suáreza – mimo swej wadliwości – ukazuje, jak trudno jest odejść od konwencjonalnych sposobów myślenia i identyfikowania relacji reprezentowania z izomorfizmem i podobieństwem.
EN
I analyse Maurizio Suárez’s concept of representation due to the following reasons. Firstly, the aforementioned concept declaratively (yet, as it turns out, only seemingly) breaks out of the mainstream, standard ways of approaching the relation of representation; those identify the representation with similarities of properties or with isomorphism. Secondly, Suárez's investigations show how difficult is to disregard the standard presentation of the relation of representation based on commonsense intuitions, related to the naive epistemological realism and even being a version of such realism. Suárez's attempt indicates that the problem of representation, so broadly discussed nowadays, probably requires (in order to achieve new solutions) the introduction of an entirely new conceptual apparatus and thus approaching the problem of representation from an entirely new perspective.

Contributors

  • Instytut Filozofii i Socjologii FiS PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f43815a5-a600-45ae-8d44-47404b7e4aae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.