PL EN


2009 | 3 | 55-60
Article title

Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu w obszarze "Społeczeństwo"

Content
Title variants
EN
Priorities and research challenges in Mazovia – society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie priorytetów i wyzwań badawczych, jakie stoją przed realizatorami programu badawczego Trendy Rozwojowe Mazowsza. W artykule przedstawiono ogólne i szczegółowe cele programu. Przedstawiono także pierwsze zadania badawcze, jakie zostały opracowane podczas określania założeń programu oraz sformułowane wstępne hipotezy badawcze. Następnie skoncentrowano się na dziedzinie „społeczeństwo”, wyróżnionej w celu uszczegółowienia zakresu badań. W artykule zarysowano także pożądaną logikę realizacji programu, sugerując jego kolejne etapy z zadaniami do wykonania.
EN
The goal of the article is to present priorities and research challenges that implementers of the research Program “The development trends of Mazovia Region” will face. General and specific goals of the program are described, in the article. Initial research tasks that were formulated while preparing the general concept of the Program are also presented. Initial research hypothesis are outlined. Then the research theme “society” is being discussed in details. The article also contains description of desirable logic of its implementation and suggests the sequence of phases with specific tasks to be performed.
Year
Issue
3
Pages
55-60
Physical description
Dates
published
2009-12
Contributors
  • Główny Urząd Statystyczny
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4437a08-a23f-498b-b179-aaa9e84af4a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.