PL EN


2017 | 2/40 | 211-226
Article title

Obecność myśli pedagogicznej w polskiej katechezie

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Presence of Pedagogical Thought in Polish Catechesis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W połowie XX wieku obserwowaliśmy w Kościele katolickim wyraźne ożywienie ruchu katechetycznego. Miało ono miejsce również na terenie naszego kraju. Swym zasięgiem objęło refleksję nad treściami przekazu katechetycznego, jak również zagadnieniami dydaktycznymi i pedagogicznymi. Efektem tej refleksji było wypracowanie nowego modelu nauczania religii. W niniejszym artykule skupimy uwagę na wybranych aspektach myślenia pedagogicznego, ważnych dla integralnego kształtowania i rozwoju ludzkiej osoby w procesie nauczania katechetycznego. Przeprowadzoną analizę skoncentrujemy wokół inspiracji oraz zasadniczych przemian, jakie dokonywały się w polskiej katechezie od nowego programu katechizacji z 1971 roku do wprowadzenia reformy systemu oświaty w Polsce w 1999 roku.
EN
In the middle of the twentieth century we observed a clear revival of the catechetical movement in the Catholic Church. It also took place in our country. Its scope included reflection on the content of the catechetical message as well as on didactic and pedagogical issues. The result of this reflection was the development of a new model of religious instruction. Therefore, in this article we will focus on the crucial aspects of pedagogical thinking important for the integral education and development of the human person in the process of catechetical instruction. Our analysis will focus on the inspiration and fundamental changes that took place in the Polish catechesis from the new catechetical program announced in 1971 till the reform of the education system in Poland in 1999.
Year
Volume
Pages
211-226
Physical description
Contributors
References
 • Bagrowicz, Jerzy. „Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna) – katechetyka. Podobieństwa i różnice”. W: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Księga Jubileuszowe ku czci ks. prof. Romana Murawskiego SDB, red. Piotr Tomasik, 28–52. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2005.
 • Bibliografia Katechetyczna 1945–1995, oprac. Roman Murawski, Ryszard Czekalski, Jacek Tochmański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 1999.
 • Bibliografia Katechetyczna 1996–2000, red. Ryszard Czekalski, Roman Murawski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2002.
 • Charytański, Jan. „Inspiracje soborowe w katechetyce”. W: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, t. 1, red. Władysław Kubik, 13–44. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985.
 • Charytański, Jan. Rzeczywistość miłości w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1998.
 • Cichosz, Wojciech. Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2013.
 • Czekalski, Ryszard. „Historia katechezy przedmiotem wykładów z katechetyki. Zarys historii katechezy”. W: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Księga Jubileuszowe ku czci ks. prof. Romana Murawskiego SDB, red. Piotr Tomasik, 53–73. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2005.
 • Długosz, Antoni, Beata Stypułkowska. Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2000.
 • Hajduk, Andrzej, Zbigniew Marek. „Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie”. Seminare 17 (2001): 33–46.
 • Katecheza Kościoła w świecie. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1999.
 • Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
 • Kubik, Władysław. „Proces przemian w polskiej katechetyce drugiej połowy XX wieku”. W: Kerygma. Biblia. Katecheza, red. Ryszard Czekalski, 59–81. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2012.
 • Kubik, Władysław. Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1895–1970. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1987.
 • Marek, Zbigniew. Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.
 • Nosek, Tadeusz. „Katechetyczne umacniane i rozwijanie tożsamości chrześcijańskiej”. W: Pedagogika wiary. Książka dedykowana księdzu Profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa, red. Andrzej Hajduk, Janusz Mółka, 311–322. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.
 • Offmański, Andrzej. „Charytański Jan”. W: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. Ryszard Czekalski, 33–38. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2003.
 • Offmański, Andrzej. „Z pokolenia nieustannie poszukujących. Wkład Jana Charytańskiego SJ w odnowę i rozwój polskiej katechezy”. W: Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy, red. Ryszard Czekalski, 158–177. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.
 • Rozen, Barbara. „Wojtukiewicz Józef (1901-1989)”. W: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. Ryszard Czekalski, 274–276. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2003.
 • Rynio, Alina. „Katolicka myśl pedagogiczna. Próba syntezy”. W: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. Alina Rynio, 411–417. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1999.
 • Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. Ryszard Czekalski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2003.
 • Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?, red. Stanisław Celestyn Napiórkowski. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2007.
 • Tomasik, Piotr. „Podręcznik w edukacji religijnej młodzieży”. W: Dydaktyka w służbie katechezy, red. Stanisław Dziekoński, 248–267. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.
 • Walulik, Anna. Katecheza inicjacyjna w polskich katechizmach (1945–1990). Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4453939-8449-4157-a128-a40ee46b11d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.