PL EN


2016 | 107 | 1 | 97-131
Article title

Pasje. Inna próba lektury „Krucjaty dziecięcej” Marcela Schwoba i „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego

Authors
Title variants
EN
Passions. A Different Reading of Marcel Schwob’s “La Croisade des enfants” (“The Children’s Crusade”) and Jerzy Andrzejewski’s “Bramy raju” (“The Gates of Paradise”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozprawa analizuje specyficzny związek łączący „Krucjatę dziecięcą” i „Bramy raju” oraz ukazuje ich konteksty − zróżnicowane relacje historiograficzne i literackie na temat XIII-wiecznej pielgrzymki dzieci do Ziemi Świętej. W pierwszej części tekstu zostają omówione poetyka „Krucjaty dziecięcej” oraz metoda twórcza Schwoba, np. perspektywiczność ujmowania rzeczywistości czy nowy, quasi-mesjanistyczny projekt pisania historii. W drugiej, autor skupił się na ukazaniu problematyki „Bram raju” poprzez pryzmat koncepcji „władzy pastoralnej” autorstwa Michela Foucaulta, Giorgia Agambena pojęcie profanacji i teorię gender. W trzeciej, ostatniej głównym obiektem zainteresowania stały się nigdy nie publikowane, zapiski homoseksualne Andrzejewskiego, uznane przez niego samego za kluczowe dla ideologicznej wymowy powieści.
EN
The study analyses a peculiar connection between “La Croisade des enfants (The Children’s Crusade)” and “Bramy raju (The Gates of Heaven),” and shows their contexts, being a differentiated historiographic and literary accounts about the 13th children pilgrimage to the Holy Land. The first part of the paper discusses the poetics of “The Children’s Crusade” and Schwob’s creative technique, e.g. perspective of capturing the reality and a new quasi-messianic project of history writing. In the second one, the author focuses on disclosing the problems of “The Gates of Heaven” through the prism of Michel Foucault’s concept of “pastoral power,” Giorgio Agamben’s notion of profanation, and gender theory. The subject of interest in the third part is so far unpublished Andrzejewski’s homosexual notes, seen by Andrzejewski himself as seminal for understanding the novel’s ideological significance.
Year
Volume
107
Issue
1
Pages
97-131
Physical description
Dates
printed
2016-03-23
Contributors
  • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f44db4fc-3138-4006-8a04-8f9e022c7a23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.