PL EN


2015 | 12 (1) | 81-101
Article title

Odpowiedzialność lekarza za przeprowadzenie zabiegu leczniczego związanego z transfuzją krwi bez uzyskania zgody Świadka Jehowy

Authors
Title variants
EN
A Physician`s Responsibility for the Performing of Medical Treatment Related to Blood Transfusions Without the Consent of Jehovah's Witness
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Jehovah's Witnesses are one of the most informed groups of patients who know their rights and responsibilities of the medical personnel. In a situation when their right to self-determination in medical matters is violated, they often make use of opportunities to assert their rights in court. In this article the Author analyzes the legal provision related to physician`s responsibility for medical treatment performing without prior patient consent, and presents three types of responsibility that may be incurred by medical personnel for unlawful action - criminal, civil and disciplinary.
Contributors
author
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
References
 • Czachórski Witold, Brzozowski Adam, Safjan Marek [i in.], Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Czerniecki Zbigniew, Wykroczenia zawodowe: problemy w pracy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Prawo i Medycyna 1999, nr 1, s. 77-84.
 • Filar Marian, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.
 • Fiutak Agnieszka, Prawo w medycynie, Warszawa 2011.
 • Hypś Sławomir, Przestępstwa przeciwko wolności, w: Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2009, s. 307-313.
 • Kędziora Renata, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych, Warszawa 2009.
 • Kędziora Renata, Problematyka zgody pacjenta w świetle polskiego ustawodawstwa medycznego, Prokuratura i Prawo 2003, nr 7-8, s. 41-61.
 • Krupa−Lipińska Katarzyna, Związek przyczynowy w „procesach lekarskich”, Prawo i Medycyna 2012, nr 3/4 (48), s. 77-102.
 • Kubiak Rafał, Prawo medyczne, Warszawa 2010.
 • Kulesza Jan, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, Przegląd Sądowy 2007, nr 5, s. 59-69.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, Wina lekarza i zakładu opieki zdrowotnej jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu, Prawo i Medycyna 1999, nr 1, s. 121-134.
 • Mojak Jan, Prawo zobowiązań, w: Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar [i in.], Zarys prawa cywilnego, Lublin 2006, s. 289-402.
 • Pachnik Karol, Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia w tzw. procesach medycznych, a problem miarkowania, Prawo i Medycyna 2012, nr 3/4 (48), s. 66-76.
 • Pilarczyk Łukasz, Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Aspekt podmiotowy, Prawo i Medycyna 2012, nr 3/4 (48), s. 209-223.
 • Rejmaniak Rafał, Problemy interpretacyjne wybranych pojęć zawartych w art. 192 KK, e − Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, poz. 2/2013, s. 21-36.
 • Waltoś Stanisław, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009.
 • Zoll Andrzej, Art. 192, w: Kodeks karny. Część szczególna. t. II. Komentarz do art. 177-277, red. A. Zoll, Kraków 2006.
 • Zając Paweł, Problematyka zgody pacjenta na zabieg leczniczy w pol-skim ustawodawstwie, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. IX, 11 (2) 2014, s. 63-89.
 • Zielińska Eleonora, Powinności lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie termalnym, Prawo i Medycyna 2000, nr 5, s. 73-93.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4516709-ab62-4d5f-9878-9a62c1cd7178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.