PL EN


2006 | 1/2006 (11) | 48-62
Article title

Telewizyjny świat gospodarki

Content
Title variants
EN
The TV world of economy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę oddziaływania mediów na gospodarkę. Przedmiotem zainteresowania autorów są telewizyjne programy informacyjne. Punktem wyjścia jest przedstawienie wybranych koncepcji dotyczących oddziaływania środków masowego przekazu na działania jednostek, społeczeństw i organizacji. Przedstawione są koncepcje ukazujące rolę mediów w kształtowaniu instytucji poprzez tworzenie, modyfikowanie i rozpowszechnianie mitów. Autorzy wskazują, że w okresie zmiany wpływ społeczny mediów jest szczególnie silny. W drugiej części tekstu przedstawione są wyniki badań przeprowadzonych przez autorów i wnioski.
EN
The paper touches upon the issue of impact of media on economy. The authors are interested in particular in TV news programmes. Their starting point is to present selected concepts regarding the influence of mass media on the actions of individuals, societies and organizations. The concepts presented show the role of media in shaping institutions by creating, modifying and broadcasting myths. The authors point out that during a period of changes the social influence of media is particularly powerful. The second part of the paper presents results of the study carried out by the authors, followed by conclusions.
Keywords
Year
Issue
Pages
48-62
Physical description
Dates
published
2006-03-15
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f451d8d5-de71-42d0-a19d-978cfdfce779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.