PL EN


2014 | 13 | 1 | 29-42
Article title

Sport w Nowym Tomyślu do 1939 roku (zarys problematyki)

Content
Title variants
EN
From the History of Sport in Nowy Tomysl before 1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przybliżone zostały początki zorganizowanej aktywności sportowej mieszkańców Nowego Tomyśla narodowości polskiej do 1939 roku. Zaakcentowano powiązania nowotomyskiej społeczności z powstałym wcześniej bractwem kurkowym oraz postawę władz wobec Polaków – członków niemieckich towarzystw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Nakreślono też kontekst historyczny – dwudziestolecia międzywojennego w Nowym Tomyślu – na który przypadły początki działalności sportowej w mieście. Istotny dla zrozumienia specyfiki tego okresu jest fakt, że ludność polska w 1919 roku stanowiła w Nowym Tomyślu mniejszość, a sport był jedną z form mani-festowania przynależności narodowej oraz oznaką nowego stylu życia. Sport jako zjawisko nowoczesne doskonale wpisał się w funkcjonowanie towarzystw ukie-runkowanych na aktywność fizyczną. Stał się czynnikiem sprzyjającym integracji społecznej, in-spirującym do tworzeniu nowych dyscyplin i infrastruktury sportowej w mieście.
EN
This article describes the beginnings of sport in Nowy Tomysl up to 1939, focusing mainly on Polish-born people with reference to established earlier marksmen’s society and other German so-cieties. At the beginning of this paper the results of previous investigations were described together with the presentation of the town’s history and the research question. The primary focus is put on the interwar period during which the origins and later development of sports organisations could be observed. The important fact is that Polish people were in the minority in Nowy Tomysl in 1919 and that is why sport became one of the ways to demonstrate their national identity. Moreover, this article describes the societies which were geared towards physical development of individuals. This work also mentions the evolution of sport infrastructure and sports disciplines as well as the influence of sport societies on social relations at that time.
Contributors
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
References
  • Hojan A., KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1922–1997, Poznań 1997.
  • Kraft A., …und dazwischen Neutomischel, Berlin 1998.
  • Kościański Z., Nowy Tomyśl w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] B. Polak (red.), Dzieje Nowego Tomyśla, Nowy Tomyśl 1998.
  • Kościański Z., Nowy Tomyśl w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] B. Polak (red.), Zarys dziejów Nowego Tomyśla, Nowy Tomyśl 1986.
  • Mamczak-Gadkowska I., W ostatnich latach Rzeczypospolitej, [w:] B. Polak (red.), Dzieje Nowego Tomyśla, Nowy Tomyśl 1998.
  • Owsiański J., Siwiński T., Historia futbolu wielkopolskiego, Poznań 2013.
  • Polak B. (red.), Dzieje Nowego Tomyśla, Nowy Tomyśl 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f45bab9a-0710-4d34-805c-9055a77a9128
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.