PL EN


2008 | 4 | 3 | 74-88
Article title

Praca na Otrycie. Analiza ikonosfery a problem odczytania

Content
Title variants
EN
Work in Otryt Mountain Hut. Analysis of pictures and their meanings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule omawiane są dwa wątki. Pierwszy, który pierwotnie miał być jedynym pretekstem dla poniższego tekstu, jest analizą fotografii, na których utrwalono pracę w schronisku na górze Otryt. Analiza ta dokonana została w oparciu o metodologię teorii ugruntowanej. Drugi wątek wyłonił się niespodziewanie, podczas prezentacji wniosków badawczych, w trakcie jednej z konferencji socjologicznych. Chodzi tu głównie o spontaniczne i emocjonalne komentarze niektórych z uczestników wspomnianej konferencji. W konsekwencji, autor prowadzi dyskusję na temat wpływu formy prezentacji na sposób jej odczytania.
EN
This article has two aims. The first; presentation analysis of work process (based on exiting photos), which shows the main differentiation between social established (and realizing) types of work; individual and collective, men and women, and serious ("meritorious") and non-serious ("non-meritorious"). This part of the article has been based on grounded theory method. The second; shows, how non-ideological researchers point of view differ which common and ideologicaly and/or emotionally influenced on the other hand. Finally, an author provides discussion about form of presentation as a reason of different interpretation of this presentation.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
74-88
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Polska
References
 • Cooley, Charles H. (1922) Human Nature and the Social Order. New York: Scribner’s.
 • Davis, Murray S. (1971) „That’s interesting! Toward a phenomenology of sociology and sociology of phenomenology.” Philosophy of Social Science 1: 309-344.
 • Dymarczyk, Waldemar (1991) Klub Otrycki – Koniec utopii realizowanej. Niepublikowana praca magisterska. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Glaser, Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity. San Francisco: University of California.
 • Glaser, Barney G. i Strauss, Anselm L. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.
 • Glaser, Barney G. i Strauss, Anselm L. (1968) Time for Dying, New York: Aldine.
 • Goffman, Erving (1979) Gender Advertisements. New York: Harper & Row Publishers.
 • Habermas, Jϋrgen (1989) The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge: Polity Press.
 • Habermas, Jϋrgen (1990) Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: MIT Press.
 • Habermas, Jϋrgen (1999) Teoria działania komunikacyjnego. Tom 1, Przełożył A. Kaniowski. Warszawa: PWN.
 • Konecki, Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: PWN.
 • Mannheim, Karl (1976) Ideology and Utopia. New York: Harvest Books.
 • Merton, Robert K. (1968) Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.
 • Mitchell, William T. J. (1994) Picture Theory. Essay on Verbal and Visual Representation. Chicago, London: The University of Chicago Press.
 • Niżnik, Józef (1989) Socjologia wiedzy. Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Scheff, Thomas J. (1990) Microsociology. Discourse, Emotion, and Social Structure. Chicago, London: The University of Chicago Press.
 • Strauss, Anselm L. (1987) Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strauss, Anselm L. i Corbin, Juliet M. (1990) Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
 • Strauss, Anselm L. i Corbin, Juliet M. (1997) Grounded Theory in Practice. Thousand Oaks: Sage.
 • Pęczak, Mirosław (2006) Góra przemienienia. Polityka 2 (2537): 82-85.
 • Olechnicki, Krzysztof (2003) Obrazy w działaniu. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Olszański, Tadeusz (1983) „Dziesięć lat na Otrycie.” Połoniny` 83. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich.
 • Ziółkowski, Marek (1989) Wiedza, jednostka, społeczeństwo. Warszawa: PWN
 • http://www.otryt.bieszczady.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f45ce7ca-8e7b-41a0-878c-c74125f55c1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.