PL EN


2020 | 24 | 4 | 193-201
Article title

Visualization of the territorial origins of the inhabitants of the Recovered Territories (Poland) in 1950

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper gives a visualization of the territorial origins of the population of the Recovered Lands (Poland) in 1950. It constitutes a map series, based on Kosiński’s research from 1960, presenting data from the first post-war census. Vector data of the historical administrative borders of Poland was used to prepare the maps; specifically the administrative division of the People's Republic of Poland from 1946 and the state border of the Second Republic of Poland from 1931. The administrative borders were modified as appropriate using, among other things, historical maps and satellite images. The results of this research constitute a comprehensive study on the origins of the population of the Recovered Territories. Twenty-four maps were designed, showing many aspects of the studied phenomenon.
Year
Volume
24
Issue
4
Pages
193-201
Physical description
Dates
received
2020-05-12
accepted
2020-06-26
Contributors
 • Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • Dekret z dnia 6 października 1948 r. o zmianie granic województwa lubelskiego i województwa warszawskiego, Dz.U. 1948 nr 49 poz. 371. Available from: <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19480490371>. [10 February 2018].
 • Eberhardt, P 2011, Political migrations on Polish territories (1939-1950), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN, Warszawa.
 • Freitag, U 1966, 'Verkehrskarten – Systematik Und Methodik der kartographischen Darstellung des Verkehrsmit Beispilen zur Verkehrsgeographie des mittleren Hessen', Giessener Geographische Schriften, vol. 8, Institut für Geographie der Justus– Liebig–Universität, Giessen.
 • Gawryszewski, A & Kosiński, L 1993-1997, 'Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich i Północnych Polski 1950, 1:4 500 000', Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, vol. 61.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1955, Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r.: Miejsce zamieszkania ludności w sierpniu 1939 r, [NationalCensus of 3 December 1950.: Place of residence of the population in August 1939], Warszawa.
 • Guo, D 2009, 'Flow mapping and multivariate visualization of large spatial interaction data', IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 15, no. 6.
 • Harrower, M & Fabrikant, S 2008, 'The role of map animation for geographic visualisation' in Geographic Visualization: Concepts, Tools and Applications, ed. M Dodge, Wiley, Chichester, pp. 49-57.
 • Kałamucki, K & Buk, D 2010, 'Metodyczne aspekty badania i prezentacji na mapach zmian zjawisk na przykładzie infrastruktury turystycznej Roztoczańskiego Parku Narodowego' ['Methodologicalaspects of research and presentation on maps of change of touristinfrastructure on the example of Roztoczański National Park'], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, no. 3, pp. 199-210.
 • Konieczny, Z 2002, Zmiany demograficzne w Południowo-wschodniej Polsce w latach 1939-1950 [Demographicchanges in south-eastern Poland in 1939-1950], Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyśl.
 • Kosiński, L 1960, Dokumentacja Geograficzna: Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 roku [Geographical documentation: Territorialorigin of the population of Western Lands in 1950], Warszawa.
 • Kosiński, L & Dziewoński, K 1967, Rozwój i rozmieszczenie ludności w XX wieku [Development and distribution of the population in the 20th century], PWN, Warszawa.
 • Marcinek, R 1996, Encyklopedia Polski [Encyclopedia of Poland], Kluszczyński, Kraków.
 • Medyńska-Gulij, B 2015, Kartografia: Zasady i zastosowania geowizualizacji [Cartography: Principles and applications of geo-visualisation], PWN, Warszawa.
 • Meksuła, M 2002, 'Kartograficzna prezentacja dynamiki zjawisk' in Świat mapy – Świat na mapie. Główne problemy współczesnejckartografii, ed. W Pawlak, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 122-136.
 • Meksuła, M 2001, 'Kartograficzne sposoby prezentowania dynamiki zjawisk' ['Cartographic presentation methods of dynamic phenomena'], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 33, no. 4, pp. 328-338.
 • ONTOHGIS ontological foundations for building historical geoinformation system 2020. Available from: <https://ontohgis.pl/przykladowa-strona/ontohgis/>. [10 October 2017].
 • ONTOHGIS ontological foundations for building historical geoinformation system 2020, Mosaic. Available from: <https://ontohgis.pl/przykladowa-strona/ontohgis/http:/censusmosaic.org/data/historical-gis-files>. [10 October 2017].
 • Ostrowski, W 1984, 'Próba klasyfikacji metod kartograficznych' ['Anattempt to classify cartographic methods'] in Teoretyczne i Metodyczne Problemy Współczesnej Kartografii, [Theoretical and Methodical Problems of Contemporary Cartography], ed. S Gurba, Lublin, vol. 10, pp. 98-105.
 • Ratajski, L 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej [Methodology of economic and social cartography], Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa-Wrocław.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych, Dz.U. 1946 nr 28 poz. 177. Available from: <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19460280177>. [10 February 2018].
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z miast: Zielona Góra w województwie poznańskim, Rzeszów w województwie rzeszowskim i Koszalin w województwie szczecińskim, Dz.U. 1950 nr 28 poz. 260. Available from: <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19500280260>. [10 February 20180.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów babimorskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz zmiany nazwy powiatu babimorskiego, Dz.U. 1950 nr 57 poz. 510.
 • Saliszczew, KA 1984, Kartografia Ogólna [General cartography], PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa, Dz.U. 1950 nr 28 poz. 255. Available from: <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19500280255>. [10 February 2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f46181d0-81e2-464c-8910-8dcbc11f6802
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.