PL EN


2011 | 47 | 3 | 37-57
Article title

Reprezentowanie jako symbolizowanie a dostęp poznawczy

Title variants
EN
Representing as symbolizing and cognitive access
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy dyskutowane są główne współczesne, spolaryzowane stanowiska w kwestii poznawczego dostępu. Proponowany jest konkurencyjny wobec zastanych stanowisk realizm symboliczny, inspirowany filozofią form symbolicznych Ernsta Cassirera. Realizm ten jest granicznie słaby, nie odzwierciedlający, angażujący czynniki epistemiczne. Opowiedzenie się za nim czyni dostęp poznawczy problematycznym, gdyż ambiwalentnym; według niego poznanie odsłania rzeczywistość, ale paradoksalnie, w sposób zakryty, a mianowicie poprzez kreowane symboliczne obrazy poznawcze.
EN
The main polarized contemporary views on cognitive access are discussed in the paper. Symbolic realism, rooted in some respects in Ernst Cassirer’s philosophy of symbolic forms, is proposed as a rivalry to those views. The presented symbolic realism cannot be fitted into the dichotomy realism–antirealism, since it has features of both opposing concepts. It postulates a non-mirroring, constructive character of knowledge, not preserving any ontic elements of reality, and is loaded with epistemic elements, usually attributed only to antirealistic positions.
Year
Volume
47
Issue
3
Pages
37-57
Physical description
Contributors
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4644c0c-caec-4186-a48e-336d2eb249fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.