PL EN


2018 | 10 Ponowoczesne lekcje polskiego - rozpoznania i propozycje | 55-66
Article title

Szkolne zmagania z narracją historyczną w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

Authors
Content
Title variants
EN
School Struggles with Historical Narration in ‘Krzyżacy’ of Henryk Sienkiewicz
Languages of publication
Abstracts
EN
In the article I analyse different types of reading Henryk Sienkiewicz’s various historical characters at school. The reading of Sienkiewicz’s works is frequently too general and schematic, therefore I suggest an attempt to read this writer with the use of poststructural theories. In this text I am interested in ways of using modern narratology (I appeal to Hayden White) to the analysis of the narration in „Krzyżacy”.
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej
References
 • Bortnowski Stanisław. 2007. Kanon literacki: między potrzebą a buntem. W: Janus-Sitarz Anna, red. Szkolne spotkania z literaturą. Kraków: Universitas.
 • Burzyńska Anna. Markowski Michał Paweł. 2007. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak.
 • Danuta Karkut. 2016. „Gatunki pisarstwa historycznego w odbiorze uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Dydaktyka Polonistyczna 2 (11): 40-53.
 • Domańska Ewa. 2000. Wokół metahistorii, 7-31. W: White Hayden. Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków: Universitas.
 • Janus-Sitarz Anna. 2009. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Kraków: Universtias.
 • Jaskółowa Ewa, Jędrych Karolina, red. 2013. Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Koziołek Krystyna. 2006. Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Koziołek Ryszard. 2006. Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Markiewicz Henryk. 1984. Wymiary dzieła literackiego. Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie.
 • Montrose Louis Adrian. 1996. Badania nad Renesansem: poetyka i polityka kultury. Markowski Michał Paweł, tłum., 116-147. W: Markiewicz Henryk, red. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 4. Cz. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Morawska Iwona. 2017. Kanon lektur szkolnych. Krytyka i obrona, 29-44. W: Morawska Iwona, Latoch-Zielińska Małgorzata, red. Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Nowak Ewa. 2007. Klasyka w szkole – o modelach pracy z utworami z kanonu literackiego. 29-48. W: Janus-Sitarz Anna, red. Szkolne spotkania z literaturą. Kraków: Univeristas.
 • Pol Karolina. 2017. Problemy z aniołem. Henryk Sienkiewicz w poststrukturalnych strategiach, 199-207. W: Morawska Iwona, Latoch-Zielińska Małgorzata, red. Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Samsonowicz Henryk. 1984. Polska Jana Długosza. Warszawa: PWN.
 • Sienkiewicz Henryk. 1997. Krzyżacy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • White Hayden. 2000. Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości. Wilczyński Marek, tłum. W: Poetyka pisarstwa historycznego, 135-170. Kraków: Universitas.
 • White Hayden. 2009. Proza historyczna. Borysławski Rafał i in., tłum. Kraków: Universitas.
 • Zasacka Zofia. 2014. Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Notes
PL
Praca wykonana w ramach realizacji projektu „Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka”. Nr umowy 0183/NPRH4/H2a/83/2016.STUDIA
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f46c0d85-299e-4df9-a33b-ba3322870430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.