PL EN


2012 | 2(10) | 109-126
Article title

Ziemia niczyja. Zwroty badawcze w literaturoznawstwie i ich konsekwencje dla nauczania literatury

Content
Title variants
EN
Returns on Literary Research and Their Consequences for Teaching Literature
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article poses a question concerning adequacy of research proposals inspired by the circle called ‘the ethic of reading’ and ‘theological return’. She points out to the fact that questions concerning axiology of reading, that have been recently considered old- fashioned, are the classical problems of humanistics today. It results from the notion of interference between different disciplines, but above all from the fact that ethical response to the work of literature is an integral element of individual reading. Ethics appears in read-ers mind before poetics. It makes possible uniting a reader (that has been wrongly divided into an emotional and a suspicious kind) into one subject of multiple reading experience. Powerful institutions of a text are based after all on individual reading of a subject that ex-periences, understands and evaluates the text.
Keywords
Contributors
 • Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, krystynakoziolek@wp.pl
References
 • Burzyńska A., 2006, Czy teoria literatury jeszcze istnieje? „Teksty Drugie” nr 1/2.
 • Caputo J.D., 2001, Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka, przeł. Sieczkowski T.K., „Nowa Krytyka”, nr 12.
 • Caputo J.D., 2007, The Weakness of God: A Theology of the Event, w: Brooks, N., Toth J., Mourning After: Attending the Wake of Postmodernism, Amsterdam – New York: Editions Rodopi BV.
 • Carroll N., 1998, Art, narrative, and moral understanding, w: Levinson J., red., Aesthetics and ethics: Essays at the intersection, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fish S., 1992, Literatura w czytelniku, przeł. M.B. Fedewicz, w: Markiewicz H., oprac., Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 1, Badania strukturalno- semiotyczne (uzupełnienie), problemy recepcji i interpretacji, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Fish S., 2002, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, przeł. A. Szahaj, w: tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, Kraków: Universitas.
 • Gombrowicz W., 1986, Ferdydurke, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Herbert Z., 1974, Pan Cogito, Warszawa: Czytelnik.
 • Hillis¬ Miller J., 1987, Ethics of Reading. Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin, New York: Columbia University Press.
 • Januszkiewicz M., 2007, W¬ koło hermeneutyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jonas H., 2003, Idea Boga po Auschwitz, przeł. Sowinski G., Kraków: Znak.
 • Kierkegaard S., 2008, Czyny miłości. Kilka rozważań chrześcijańskich w postaci mów S. Kierkegaarda, przeł. Szwed A., Kęty: Marek Derewiecki.
 • Magee B., 1991, Filozofia a literatura. Dialog z Iris Murdoch, przeł. Mróz P., Warmiński A., w: Gołaszewska M., red., Estetyka w świecie. Wybór tekstów, t. III, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Manguel A., 2003, Moja historia czytania, przeł. Jankowska H., Warszawa: Muza.
 • Markowski M.P., 2002, Nieswój po swoje. „Teksty Drugie”, nr 4.
 • Markowski M.P., 2009, Życie na miarę literatury, Kraków: Wydawnictwo Homini.
 • Mickiewicz A., 1997, Prelekcje Paryskie. Wybór, przeł. Płoszewski L., Kraków: Universitas.
 • Nycz R., 1993, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 • Sławek T., 2012, Hermes i prorok. Postsekularyzm Normana Olivera Browna, tekst złożony do druku [cyt. za zgodą autora].
 • Zawadzki A., 2010, Literatura a myśl słaba, Kraków: Universitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4856685-dbd6-4e6f-b3ab-e975f2e327f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.