PL EN


2012 | 20 | 196-202
Article title

Społeczna odpowiedzialność międzynarodowych korporacji

Content
Title variants
EN
Social responsibility of international corporations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article includes an introduction, two theoretical sections, and the conclusions. Basic notions connected with corporate social responsibility are discussed. Next, basing on the example of Wal- -Mart, innovative ecological approach concerning delivery chain is discussed. Also the matter of double standardization of corporate social responsibility is investigated.
Contributors
 • Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Bieńkiewicz M., Społeczna odpowiedzialność biznesu, dokument elektroniczny.
 • Borrmann W.A., 1970, Managementprobleme internationaler Unternehmungen, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, Wiesbaden.
 • Cyrson E., 1981, Korporacje wielonarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fishman Ch., 2009; Efekt Wal-Martu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Griffin R., 1998, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów), 2002, NIK, Białystok.
 • Jarczewska-Romaniuk A., 2004, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.
 • Luck W., Trommsdorft V., 1982, Internationalisierung der Betriebswirtschaftlehre, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 • Nakonieczna J., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Przybylska K., 1998, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzynarodowego cyklu życia produktu, „Gospodarka Narodowa”, nr 2–3.
 • Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Slater R., 2009, Dekada Wal-Marta, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • The Corporation, dokument elektroniczny.
 • Tietz B., 1974, Handwörterbuch der Abzatzwirschaft, Stuttgart.
 • Wal-Mart, wysoki koszt niskich cen, dokument elektroniczny.
 • Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, red. N. Ćwik, 2011, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Zorska A., 2000, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • www.odpowiedzialnybiznes.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f48ffe8f-dbbc-4dd6-8e56-cee2e6fecc45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.