PL EN


2012 | 3 | 2 | 18-32
Article title

Analiza systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży mleczarskiej

Content
Title variants
EN
Analysis of quality and food safety management systems in the dairy industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę branży mleczarskiej oraz analizę stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiskiem oraz BHP w zakładach mleczarskich na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego Przedmiotem przeprowadzonych w pracy analiz były: motywy wdrażania systemów, powody zmiany jednostki certyfikującej, przesłanki wdrażania systemów zarządzania oraz korzyści i problemy wynikają ce z wdrożenia standardów dotyczących systemów zarządzania. Najczęściej wdrażanymi systemami były standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności i jakości. Mniej niż połowa badanych zakładów zadeklarowała częściową lub pełną integrację wdrożonych systemów zarządzania. Głównymi przesłankami wdrażania systemów zarządzania przez badane zakłady były: wymogi stawi ane przez sieci handlowe i klientów oraz poprawa wizerunku firmy. Przedsiębiorstwa napotkały podczas wdrażania na wiele problemów, m.in.: koszty wdrożenia (konsultacje, szkolenia), przygotowanie dokumentacji, wdrażanie tej dokumentacji oraz opór pracowników. Jednak po wdrożeniu zauważyły wynikające z tego korzyści. Do najczęściej wskazywanych należą: uporządkowanie odpowiedzialności oraz wzrost świadomości pracowników.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
18-32
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, sylwiaol@uwm.edu.pl
 • Dr inż., Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, j.kowalik@uwm.edu.pl
References
 • Babuchowski A., Seremak-Bulge J. (2005), Zmiany w polskim mleczarstwie w wyniku akcesji do Unii Europejskiej, „Przegląd Mleczarski”, nr 11.
 • Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, (sierpień 2011), ARR.
 • Kupczyk A. (2006), Zmiany bazy surowcowej sektora mleczarskiego w Polsce, „Hodowca Bydła”, nr 8.
 • Nitecka E. (2008), Krajowy przemysł mleczarski – możliwości i bariery rozwoju, „Przegląd Mleczarski”, nr 3
 • Otoliński E., Szarek J. (2009), „Handel zagraniczny Polski artykułami mleczarskimi ”, Przegląd Mleczarski”, nr 11.
 • Produkcja i Handel Zagraniczny Produktami Rolnymi w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010 (2011), GUS, Warszawa
 • Seremak-Bulge J. (2008), Polski rynek mleczarski na tle świata, cz. 3, „Przegląd Mleczarski”, nr 11.
 • Seremak-Bulge J. (2011), Przetwórstwo mleka, „Rynek Mleka – stan i perspektywy”, nr 41.
 • Smoleński Z., Zdziarska T. (2009), Przetwórstwo mleka, „Rynek Mleka – stan i perspektywy”, nr 37.
 • Sych-Winarek J. (2009), Krajowy rynek mleka 2008/2009, „Biuletyn Informacyjny ARR”, nr 5.
 • Szajner P., Smoleński Z. (2009), Handel zagraniczny mlekiem i jego przetworami, „Rynek Mleka – stan i perspektywy”, nr 37.
 • Świetlik K. (2009), Spożycie mleka i jego przetworów, „ Rynek Mleka – stan i perspektywy”, nr 37.
 • Świetlik K. (2011), Spożycie mleka i jego przetworów, „Rynek Mleka – stan i perspektywy”, nr 41.
 • Urbaniak M. (2006 a), Korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarzą-dzania, „Problemy Jakości”, nr 7.
 • Urbaniak M. (2006 b), Bariery związane z wdrażaniem systemów zarządza-nia, „Problemy Jakości”, nr 8.
 • Wlazło J., Kupczyk A. (2008), Stan aktualny i perspektywy rozwoju sektora mleka surowego w Polsce, „Przegląd Hodowlany”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f490f4ea-b87f-4d47-b320-0d7e01cea39c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.