PL EN


2015 | 36 | 145-157
Article title

Wartości w kształtowaniu osobowości w nauczaniu ks. Zygmunta Mościckiego

Content
Title variants
EN
Values and Shaping of Personality in the Teaching of Fr. Zygmunt Mościcki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świat wartości, który człowiek tworzy, w którym wzrasta i które przekazuje staje się dzisiaj wyzwaniem i zadaniem dla rodziców, wychowawców, pedagogów, wszystkich, którym na sercu leży dobro dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa. Ks. Z. Mościcki wskazuje na hierarchię wartości i ich rodzaje. W zależności od tego, jakie wartości wybiera człowiek i jakimi żyje, wyróżnia różne typy postaw. Wśród wartości preferowanych przez ks. Z. Mościckiego na uwagę zasługują: miłość, wolność duchowa, odpowiedzialność. Natomiast osobowość człowieka wyraża się i kształtuje przez realizowanie powołania i służbę tymże wartościom. Atrybutami osobowości są: jedność, autentyczność i godność.
EN
Nowadays, creating the word of values where a person can develop and handing down these values pose a challenge and a task for parents, educators, teachers and everyone who is deeply concerned about the best interests of children, adolescents and society as a whole. Fr. Mościcki focuses on the hierarchy and types of values. Depending on what values a person chooses and lives by, the author distinguishes different types of attitudes. The values recommended by Mościcki include love, spiritual freedom, and responsibility. A person’s personality is expressed and shaped by realising his or her vocation and serving these values. The attributes of human personality are unity, authenticity, and dignity.
Year
Issue
36
Pages
145-157
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
  • Jan Paweł II, Redemptor hominis. Jezus Chrystus – Odkupiciel człowieka. Wrocław 1994.
  • Mościcki, Z., Miłość chrześcijańska jako czynnik kształtujący osobowość człowieka, w: Z. Mościcki, Konferencje ciechocińskie, Ciechocinek 1967, s. 187-198.
  • Mościcki, Z., Wolność duchowa jako niezbędny warunek rozwoju osobowości, w: Z. Mościcki, Konferencje ciechocińskie, Ciechocinek 1967, s. 199-210.
  • Mościcki Z., Odpowiedzialność osoby i kształtowanie sumienia chrześcijańskiego, w: Z. Mościcki, Konferencje ciechocińskie, Ciechocinek 1967, s. 211-222.
  • Mościcki, Z., Chrześcijańska skala wartości i kształtowanie osobowości, w: Konferencje ciechocińskie, Ciechocinek 1967, s. 223-235.
  • Mościcki, Z., Chrześcijańskie zaangażowanie osobowości, w: Z. Mościcki, Konferencje ciechocińskie, Ciechocinek 1967, s. 235-247.
  • Nowak, M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.
  • Stepulak, M., Koncepcja człowieka w ujęciu ks. Z. Mościckiego, Lublin 1994.
  • Tatarkiewicz, W., Parerga, Warszawa 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f492f87b-f331-4283-8030-c01081ccb4e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.