PL EN


2018 | 19 | 151-161
Article title

Kompetencje komunikacyjne seniorów – wybrane wątki

Content
Title variants
EN
Communication competencies of senior citizens – selected threads
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
komunikacyjne seniorów – wybrane wątki STRESZCZENIE: Komunikowanie się między ludźmi stanowi ważny element codziennego życia osób w każdym wieku. W artykule przedstawiono specyfikę kompetencji komunikacyjnej seniorów. Omówiono przeobrażenia w zakresie percepcji mowy oraz w zakresie programowania mowy, posługiwania się słownikiem, swoistych zjawisk komunikacyjnych: OTV (Off Target Verbosity) i TOT (Tip-of-the Tongue). W artykule poruszono kwestię roli muzyki w życiu osób starszych, szczególnie w zachowaniu i doskonaleniu aktywności poznawczej i fizycznej, będących podstawą prawidłowej komunikacji
EN
Communication between people plays an important role in everyday life for people of all ages. The article presents the specificity of senior citizens communication skills and describes the changes in speech perception and in terms of speech planning, using vocabulary, specific communication phenomena: OTV (Off Target Verbosity) and TOT (Tip-of-the Tongue). The article also discusses the role of music in the lives of senior citizens, especially in preserving and improving cognitive and physical activity, which is the basis for proper communication.
Year
Volume
19
Pages
151-161
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Pychologii i Socjologii, Instytut Pedagogiki, Pracownia Edukacji Artystycznej
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny, Zakład Edukacji
References
 • Ashburn G., Gordon A. (1981), Features of a simplified register in speech to elderly conversationalists, „International Journal of Psycholinguistics”, 7, s. 7-31.
 • Brown R., McNeill D. (1966), The „Tip of the Tongue” Phenomenon, „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior”, nr 5, s. 325-337.
 • Cesarz H. (2008), Kreatywność w muzykoterapii, [w:] Arteterapia w medycynie i edukacji, W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Wyższa Szkoła Humanistycz-no-Ekonomiczna, Łódź, s. 23-28.
 • Frydrychowicz S. (2005), Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego a rozwój człowieka, „Psychologia Rozwojowa”, t. 10, nr 3, s. 93-100.
 • Gebreselassie J. (2017), Rozważania wokół strategii w profilaktyce zaburzeń mowy, [w:] Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej, red. L. Kataryńczuk-Mania, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Zielona Góra, s. 127-145.
 • Giles H., Bouchard Ryan E., Anas A.P. (2008), Perceptions of Intergenerational Communication by Young, Middle-Aged, and Older Canadians, „Canadian Journal of Behavioural Science”, December, s. 21-30.
 • Grabias S. (1997), Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia”, t. 10, s. 9-36.
 • Halling D.C., Humens L.E. (2000), Factors Affecting the Recognition of Reverberant Speech by Elderly Listeners, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research”, t. 43, s. 414-431.
 • Hymes D. (1971), On communicative competence, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • James L.E., Burke D.M., Austin A., Hulme E. (1998), Production and perception of „verbosity” in younger and older adults, „Psychology and Aging”, nr 13, s. 355-367.
 • Kataryńczuk-Mania L. (red.) (2005), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Kataryńczuk-Mania L. (2017), Miejsce muzyki w życiu osób starszych, „Konteksty Społeczne”, t. 5, nr 1: Starość jej ciemność, jej światłość..., s. 92-97.
 • Kielar-Turska M., Białecka-Pikul M. (1993), Dziecko i komunikacja: lingwistyczny, społeczny i poznawczy aspekt badań, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej”, t. 1 (3), s. 3-19.
 • Kielar-Turska M., Byczewska-Konieczny K. (2014), Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 429-443.
 • Kokowska M. (2015), Społeczny i emocjonalny aspekt komunikacji muzycznej w muzykoterapii, [w:] Muzyka w dialogu z edukacją, E. Kochanowska, R. Majzner (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 161-182.
 • Konieczna L. (red.) (2016), Emotional expression and music therapy. Caleidoscope of perspectives, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice.
 • Lindenberger U., Baltes P.B. (1997), Intellectual functioning in old and very old age: Cross-sectional results from the Berlin Aging Study, „Psychology and Aging”, nr 12, s. 410-432.
 • Litawa A. (2011), Chór amatorski jako przestrzeń uczenia się ludzi dorosłych, „Edukacja Dorosłych”, nr 2/65, s. 125-135.
 • Łata A., Karasiński A., Wszołek W. (2005), Fonetyczne porównanie dwóch metod estetycznego ustawiania zębów przednich górnych w protezach całkowitych, „Protetyka Stomatologiczna”, LV, nr 6, s. 441-447.
 • Łuczyński E. (2005), Mowa a język. Podstawy językowe neurologopedii, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 13-42.
 • MacKay A.I., Connor L.T., Albert M.L., Obler L.K. (2002), Noun and verb retrieval in healthy aging, „Journal of the International Neuropsychological Society”, nr 8 (6), s. 764-760.
 • Malec M. (red.) (2011), Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 • Malicka M. (1996), Twórczość jako kategoria pedagogiczna, [w:] Świat człowieka, świat sztuki, J.M. Śnieciński (red.), Żak, Warszawa, s. 78-84.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (2015), Późna dorosłość jako przedmiot zainteresowania współczesnej logopedii – perspektywy badawcze, [w:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 153-170.
 • Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Kamińska B. (2016), Późna dorosłość z perspektywy logopedii, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 27, s. 165-182.
 • Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2007), Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parlak D. (2000), Komunikacja z ludźmi starszymi w ramach relacji opiekuń-czo-terapeutycznych, [w:] Zrozumieć starość, A. Panek, S. Szarota (red.), Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, s. 39-47.
 • Pastuszek-Lipińska B. (2014), Melodic Intonation Therapy. Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Singer T., Verhaegen P., Ghisletta P., Lindenberger U., Baltes P.B. (2003), The fate of cognition in very old age: Six-year longitudinal findings in the Berlin Aging Study (BASE), „Psychology and Aging”, nr 18, s. 318-331.
 • Stierin I.А. (2013), Obszczenie so starszym pokolenijem, Wydawnictwo Istoki, Woroneż.
 • Tarkowski Z. (2002), Przesiewowy test logopedyczny, Wydawnictwo Fundacji Orator, Lublin.
 • Tłokiński W., Olszewski H. (2014), Zaburzenia mowy związane z wiekiem, [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 410-427.
 • Tun P., Wingefield A., Stine E.A.L. (1991), Speech-Processing Capacity in Young and Olders Adults. A Dual-Task Study, „Psychology and Aging”, nr 6 (1), s. 3-9.
 • Verhaeghen P. (2003), Aging and vocabulary score: A meta-analysis, „Psychology and Aging”, nr 18, s. 332-339.
 • Zych A.A., Kaleta-Witusiak M. (2010), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] Wybrane problemy osób starszych, A. Nowicka (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 27-41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4930960-d117-4372-9150-c69d21306458
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.