PL EN


2013 | 2(15) | 151-165
Article title

Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku medialnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the problem of innovative ways of searching sources of competitive advantage by people who are managing media. In the article there is an analysis of head media groups’ strategies. Those head media groups are listed on the Warsaw Stock Exchange. In the analyzed group Cyfrowy Polsat, Grupa TVN and GK Agora have the largest scale of business and Cyfrowy Polsat has the greatest convergence strategy. Grupa TVN has convergence strategy to a lesser extent. GK Agora is not able to control the neighboring markets in a meaningful way. Companies implementing the development strategy for the neighboring markets gain great efficiency ratios (ROA and ROE). Those companies have also good indicators of long-term solvency.
Year
Issue
Pages
151-165
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
  • Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa 2005.
  • Filiciak M., Hofmokl J., Tarkowski A., Obiegi kultury. Społeczne cyrkulacje treści, raport z badań, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Warszawa, styczeń 2012.
  • Golik-Górecka G., Interfejs marketingowo-finansowy w analizach portfelowych wspomagających strategie marketingowe, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Marketing. Problemy teorii i praktyki marketingu, UE, Wrocław 2008.
  • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2012.
  • Kotler Ph., Trias de Bes F., Marketing lateralny, PWE, Warszawa 2004.
  • Porter M., Czym jest strategia?, [w:] O strategii.10 idei HBR, Wydawnictwo ICAN Institute, Warszawa 2012.
  • Szymura-Tyc M., Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych, [w:] L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa 2012.
  • Żabiński L., Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych, [w:] L. Żabiński (red.), Pojęcia i problemy podstawowe. Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f49c4804-4fb5-425e-a85b-34245a1bb546
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.