PL EN


2014 | 85 | 88-99
Article title

Z marginesów do centrum. nieformalne i „niewłaściwe” praktyki widzów filmowych

Title variants
EN
From the Margins to the Centre. Informal and “inappropriate” practices of film audiences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest poświęcony znaczeniu pozafilmowych kontekstów dla badań filmu. Autor dokonuje przeglądu relacji między polskim filmoznawstwem i badaniami społecznymi, postulując ich zacieśnienie – szczególnie istotne w kontekście przemian technologicznych wprowadzających film w nowe obiegi. W artykule zostaje też poddany refleksji udział badaczy w wytwarzaniu „wiedzy zinstytucjonalizowanej” i jego konsekwencje. Autor sugeruje również zmianę rozumienia samego filmu, włączając w jego zakres również inne elementy sieci, w których film funkcjonuje.
EN
The article deals with the meaning of practices and contexts that are not part of films themselves, but are important in the area of film studies. The author analyses the relation between Polish film studies and social science research. He argues for closer ties between these two disciplines, especially in the context of technological changes that introduce film to new audiences. In the article the author also reflects on the participation of researchers in the production of “institutionalised knowledge” and its consequences. The author also suggests a change in the understanding of film itself. He argues that one needs to take into the account elements of social network within which the film is present.
Year
Issue
85
Pages
88-99
Physical description
Contributors
 • Wydział Kulturoznawstwa i Filologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
References
 • Ang, Ien. 1991. Desperately Seeking the Audience. London.
 • Biskupski, Łukasz. 2013. Miasto Atrakcji Warszawa.
 • Couldry, Nick. 2012. Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice. Cambridge.
 • Couldry, Nick. 2010. Media w kontekście praktyk. Tłum. A. Strzemińska. „Kultura Popularna” 1 (27).
 • Engel, Janusz. 1988. Społeczny zasięg kina. W: L. Adamczuk. Aktywność kulturalna Polaków. Warszawa.
 • Filiciak, Mirosław. 2013. Media, wersja beta. Gdańsk.
 • Filiciak, Mirosław, Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski. Obiegi kultury, http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl (dostęp: 20.11.2013).
 • Gałuszka, Mieczysław, Kazimierz Kowalewicz. 1977. Szkic do badań potocznego odbioru filmu. „Kino” 11.
 • Gwóźdź, Andrzej. 1983. Pedagogika i liczmany. „Film” 41.
 • Helman, Alicja. 1981. Filmoznawstwo wobec socjologii i psychologii. „Kino” 1.
 • Helman, Alicja. 1994. Intelektualiści i służące. Pierwsze wyobrażenia o odbiorcach kina. „Kultura Współczesna” 2.
 • Hendrykowska, Małgorzata. 1993. Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914. Poznań.
 • Kalinowski, Witold. 1970. Należy kontynuować. Sytuacja i perspektywy socjologii filmu – rozmowa z doc. dr Kazimierzem Żygulskim. „Kino” 52.
 • Klinger, Barbara. 2006. Beyond the Multiplex. Berkeley.
 • Krajewska, Hanna. 1992. Życie filmowe Łodzi w latach 1896-1939. Warszawa – Łódź.
 • Krajewski, Marek. 2013. W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze. „Kultura i Społeczeństwo” 1.
 • Kramer, Sybille, Horst Bredekamp. 2013. Culture, Technology, Cultural Techniques – Moving Beyond Text. „Theory, Culture & Society” 30 (6).
 • Lobato, Ramon. 2012. Shadow Economies of Cinema. London.
 • Michalewicz, Kazimierz St. 1998. Polskie rodowody filmu. Warszawa.
 • Morley, David. 2008. For a Materialist, NonMedia-centric Media Studies. „Television New Media” t. 10, 1.
 • Mruklik, Barbara. 1970. Badania socjologiczne a praktyka rozpowszechniania. Rozmowa z dyrektorem CWF Henrykiem Mockiem. „Kino” 52.
 • Nowak-Zaorska, Irena. 1958. O potrzebie socjologicznych badań nad filmem. Pierwsze badania socjologiczne nad widownią warszawską. „Kwartalnik Filmowy” 2.
 • Parikka, Jussi. 2013. Afterword: Cultural Techniques and Media Studies. „Theory, Culture & Society” 30 (6).
 • Pęczak, Mirosław. 1988. Kilka uwag o trzech obiegach. „Więź” 2.
 • Pink, Sarah, Kerstin Leder Mackley. 2013. Saturated and situated: expanding the meaning of media in the routines of everyday life. „Media, Culture & Society” 35 (6).
 • Prasek, Cezary. 1970. Czym mogłaby być socjologia filmu. „Kino” 56.
 • Skowronek, Bogusław. 2007. Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe. Kraków.
 • Szczepaniak, Renata. 2010. Kulturo-znawstwo jako dyscyplina uniwersytecka. Z doświadczeń polskich i niemieckich. W: W. Burszta, M. Januszkiewicz (red.) Kulturo-znawstwo: dyscyplina bez dyscypliny?. Warszawa.
 • Wallis, Aleksander. 1994. Atlas kultury Polski 1946-1980. Warszawa.
 • Żółkiewski, Stefan. 1973. Kultura literacka 1918-1932. Wrocław.
 • Żygulski, Kazimierz. 1982. Życie kulturalne dwu pokoleń robotników w Polsce. W: K. Żygulski (red.). Przemiany kultury klasy robotniczej w Polsce. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4a1fa0e-2cd5-45c1-ad53-90fcbe646640
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.