PL EN


2009 | 51 | 139-149
Article title

Folksonomia — narodziny i charakterystyka (w aspekcie wyszukiwania informacji)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie zjawiska folksonomii w aspekcie Internetu drugiej generacji (Web 2.0), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wyszukiwania informacji. W pracy ukazano również przyczyny narodzin folksonomii i form, jakie przyjmuje w środowisku Internetu.
Year
Volume
51
Pages
139-149
Physical description
Contributors
References
 • Battelle J., Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Brad E., Library 2.0, „Library Technology Reports” 2007, T. 43, nr 6 (November-December), s. 41- 46.
 • Gmiterek G., Kotuła S., Pacek J., Zieliński P., Katalogowanie internetu na przykładzie polskiego subject gateway’a nauki o informacji, [w:] Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, red. nauk. Marek Sokołowski, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007, s. 341-347.
 • Grzmil-Tylutki H., Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007.
 • Helionica. Sieciowa encyklopedia informatyki [online], Dostępny w World Wide Web: http://encyklopedia.helion.pl/.
 • Juza M., Internet jako nowe medium masowe. Szanse, zagrożenia, perspektywy, „Zeszyty Medioznawcze” 2007, nr 2 (29), s. 62-79.
 • Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
 • Kleiber G., Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, Kraków: Universitas, 2003.
 • Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. Elżbieta Tabakowska, Kraków: Universitas, 2001.
 • Kotuła, S., 2007, WEB 2.0 — współczesny paradygmat Internetu, [w:] Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, red. nauk. Marek Sokołowski, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007, s. 181-188.
 • Levine J., Tagging $ Social Bookmarking, „Library Technology Reports” 2007, vol. 43, nr 5 (September-October), s. 58-61.
 • Levine J., Technology Trends for a 2.0 World, „Library Technology Reports” 2007, vol. 43 Issue 5 (September-October), s. 32-44.
 • Menard E., Image Indexing: How can I Find a Nice Pair of Italian Shoes?, „Bulletin of the American Society for Information and Technology” 2007, vol. 34, nr 1 (October/November), s. 21-25.
 • Morrison J., Why Are They Tagging, and Why Do We Want Them To?, „Bulletin of the American Society for Information and Technology” 2007, vol. 34, nr 1 (October/November), s. 12-15.
 • Neal D., Introduction. Folksonomies and Image Tagging: Seeing the Future?, „Bulletin of the American Society for Information and Technology” 2007, vol. 34, nr 1 (October/November), s. 7-11.
 • Ossowska M., Normy moralne: próba systematyzacji, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 • Pacek J., Bibliografia 2.0, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 1 (91), s. 35-44.
 • Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2004.
 • Quintarelli E., Resmini A., Rosati L., FaceTag: Integrating Bottom-up and Top-down Classification in a Social Tagging System, „Bulletin of the American Society for Information and Technology” 2007, vol. 33, nr 5 (June/July), s. 10-15.
 • Roszkowski M., Folksonomia jako narzędzie społecznego tagowania „Warsztaty Bibliotekarskie” 2007, nr 4 (24) [online] http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm [dostęp: 24.03.2008].
 • Sturtz D.N., Communal Categorization: The Folksonomy [on-line], 16 December, 2004, Dostępny w World Wide Web: http://davidsturtz.com/drexel/622/communal- -categorization-the-folksonomy.html [dostęp: 24.03.2008].
 • Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
 • Tomlin R.S., Forrest L., Pu M.M., Kim M.H., Semantyka dyskursu, [w:] Dyskurs jako struktura i proces: praca zbiorowa, pod red. Teuna A. van Dijka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 45-101.
 • Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/.
 • Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4a53dc9-91cb-4fe8-9bb8-cb25dfb04870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.