PL EN


2014 | 16 | 23-34
Article title

Potamokracja lubuska na tle dziejów pogranicza polsko-niemieckiego do XVIII wieku

Authors
Title variants
EN
Potamokracy of lubuskie voivodship on the background of the history of the German-Polish border to the 18th century.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieje każdego państwa są zdeterminowane przez jego potencjał ekonomiczny, demograficzny, intelektualny, a przede wszystkim przez warunki środowiskowe w których się rozwija. Losy państwa polskiego od początków jego istnienia zdeterminowane były w głównej mierze przez układ hydrograficzny dwóch głównych rzek Odry i Wisły wraz z ich dorzeczami. Artykuł dotyczy historii szczególnego regionu Polski Zachodniej – Środkowego Nadodrza, który administracyjnie pokrywa się z terenem dzisiejszego województwa lubuskiego. Region ten ze względu na swe położenie był obszarem kluczowym dla spoistości terytorialnej państwa pierwszych Piastów, a w późniejszym okresie państwa brandenbursko-pruskiego. Na terenie Środkowego Nadodrza znajdował się ważny węzeł wodny, w którym zbiegały się szlaki wodne Odry, Warty i Noteci. Krzyżowały się tu interesy polityczne i gospodarcze Śląska, Pomorza, Wielkopolski i feudałów niemieckich. Ze względu na strategiczne położenie, region ten stał się areną rywalizacji dwóch środkowoeuropejskich narodów Polaków i Niemców.
EN
The history of each State are determined by its potential economic, demographic, studious, and above all by the geographical environment in which it develops. The fate of the Polish State from the beginning of its existence were determined largely by the two main rivers, the Vistula and the Oder river. Article is about the history of a specific region of Western Poland – Środkowe Nadodrze, which administratively covers with present-day lubuskie voivodship. This Region due to its geographical location was a key area for the territorial unity of the states of the first Piast dynasty. Later this region was an important area for the state of Brandenburg and Prussia. In Środkowe Nadodrze crossed major waterways of the Oder, Warta and Noteć. Here clashed political and economic interests of Silesia, greater Poland, Pomerania and the German landowners. Due to its strategic location, the region has become the arena of rivalry between two central European Nations of Poles and Germans.
Year
Volume
16
Pages
23-34
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1428-0663
ISBN
978-83-7842-163-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4a8e85b-f854-47a6-96a5-9c837a577583
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.