PL EN


2015 | 34 | 59-76
Article title

Wokół partycypacji politycznej mniejszości imigranckich w Polsce – mniejszość wietnamska a wybory samorządowe w 2014 roku

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Around the political participation of immigrant minorities in Poland – a minority of Vietnamese and local elections in 2014
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiciele mniejszości wietnamskiej po raz pierwszy w swej historii w Polsce wzięli udział w wyborach samorządowych w 2014 roku. Wydarzenie to jest kolejnym elementem w integracji i procesie równouprawnienia tej mniejszości w państwie zamieszkania. W prezentowanym tekście podjęto kwestie związane z funkcjonowaniem wizerunku kandydatów mniejszości wietnamskiej w mediach wraz z charakterystyką czynników wpływające na jego kształt podczas kampanii wyborczej.
EN
Representatives of the Vietnamese minority for the first time in its history in Poland took part in the local elections in 2014. This event is another element in the process of integration and equality of minorities in the country of residence. In the present text, I take issues related to the functioning of minority candidates Vietnam’s image in the media, along with the characteristics of the factors affecting its shape during the election campaign.
Contributors
References
 • Barker Chris, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.
 • Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
 • Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 1999.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.
 • Kodeks wyborczy, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Dz.U. z 2011 r., Nr 21 poz. 112.
 • Ludność. Stan i struktura społeczno-demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.
 • Łodziński Sławomir, Pudzianowska Dorota, Szaranowicz-Kusz Marta, Wprowadzenie. Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014.
 • Łodziński Sławomir, Zielińska Dorota Anna, „Polityczni” cudzoziemcy? Społeczne postrzeganie partycypacji politycznej imigrantów w Polsce. Wyniki badań ilościowych, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014.
 • Mapowanie migrantów w Warszawie. Opracowanie wstępne, Warszawa, maj 2014.
 • Ratajczak Magdalena, Postrzeganie mniejszości. Wizerunek mniejszości w telewizji publicznej w Polsce, w: Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka, Wrocław 2005.
 • Ryniejska-Kiełdanowicz Marta, Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej, w: Kształtowanie wizerunku, red. Beata Ociepka, Wrocław 2005.
 • Sasińska-Klas Teresa, Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej, w: Mity istereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Michał Gołoś, Toruń 2010.
 • Sobkowiak Barbara, Public relations jako forma komunikowania masowego, w: Studia z teorii komunikowania masowego, red. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999.
 • Społeczność wietnamska w Polsce. Polityka migracyjna Wietnamu. Raport, Wydział Analiz Migracyjnych, Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, czerwiec 2007. Stosunek Polaków do innych narodów, „Komunikat z badań CBOS” BS/12/2013.
 • Szaranowicz-Kusz Marta, Zielińska Dorota Anna, Pokojska Justyna, Dworzański Piotr, Udział cudzoziemców w życiu politycznym wspólnot lokalnych. Bariery, obawy, perspektywy rozwoju. Wyniki badań jakościowych, w: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta SzaranowiczKusz, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4ab9980-2748-4cc5-922d-20affdccdac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.