PL EN


2015 | 9 | 211-225
Article title

Czy jest homoseksualizm w tym tekście? Na tropach nieheteronormatywnej tożsamości bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego

Authors
Title variants
EN
Is it homoerotic in this text? On the trail of the identity of characters nonheteronormative "Stones for the rampart" by Alexander Kaminski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Interpretation of the relationship Tadeusz Zawadzki ”Zośka” and Jan Bytnar ”Rudy” – heroes Stones for the rampart by Alexander Kaminski made by Elizabeth Janicka, according to which the two men combined homoerotic love, caused the Polish literary environment and media controversy. On the one hand, there are calls for „tarnish the national holiness”, on the other hand, other environmental endorsed a model of reading the text. Janicka basing their conclusions on passages from the novel Kaminski, specifically one more part, did not seriously examine philological work. This article attempts to answer the question: Is homosexuality in the text? With underlying thesis inspiring researcher, author Festung Warschau, is carried out detailed analysis of the Stones for the rampart. One of the main points of the article is an indication that the discussion is directed to novel wide audience literary text, fictional, despite existing prototypes characters actually work.
Year
Volume
9
Pages
211-225
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • K. Szczuki, Fantazmaty Izabeli – „Czy jest kobieta w tym tekście?”, [w:] eadem, Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, Kraków 2001
 • E. Janicka, Festung Warschau, Warszawa 2007
 • „Kamienie na szaniec”. Reaktywacja. Z Elżbietą Janicką rozmawia Paweł Smoleński, „Gazeta Wyborcza” 13-14.04.2013, nr 87 7818
 • A. Szwedowicz, Dr Janicka z PAN: mit „Kamieni na szaniec” domaga się analizy, http://dzieje.pl/aktualnosci/dr-janicka-z-pan-mit-kamieni-na-szaniec-domaga-sie-analizy [20.05.2013]
 • M. Brzezińskiej, Badaczka PAN: „Zośka” i „Rudy” mogli być gejami. „Prymitywne próby kradzieży bohaterów narodowych, infekowanie społeczeństwa dewiacjami”, „Fronda”, http://www.fronda.pl/a/badaczka-pan-zoska-i-rudy-mogli-byc-gejami-prymitywne-proby-kradziezy-bohaterow-narodowych-infekowanie-spoleczenstwa-dewiacjami,27313.html?page=2& [17.05.2013]
 • M. Wierzbicki, „Szaniec, który uwiera; myślenie, które boli”, http://dzieje.pl/aktualnosci/szaniec-ktory-uwiera-myslenie-ktore-boli-dr-wierzbicki-o-analizie-kamieni-na-szaniec-dr- [17.05.2013]
 • Badaczka PAN: „Zośka” i „Rudy” z „Kamieni na szaniec” mogli być gejami. Będzie awantura jak o Konopnicką?, http://natemat.pl/56591,profesor-pan-zoska-i-rudy-z-kamieni-na-szaniec-mogli-byc-gejami-bedzie-awantura-jak-o- konopnicka [17.05.2013]
 • T. Tomasik, Mitologia męskości w „Kamieniach na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, [w:] idem, Wojna – męskość – literatura, Słupsk 2013
 • S. Salmonowicz, Psychoanaliza „Kamieni na szaniec”?, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 2
 • K. Bartoszyński, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004
 • B. Wachowicz, Rudy, Alek, Zośka. Gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec”, Warszawa 2003
 • B. Wachowicz, Kamyk na szańcu. Gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin, Warszawa 2002
 • T. Miłkowski, J. Termer, Kamiński Aleksander (1903-1978), [w:] idem, Uniwersalny słownik literatury, Warszawa 2006
 • M. Głowiński, Literatura faktu, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988
 • K. Heska-Kwaśniewicz, Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego, Katowice 1998
 • M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 2007
 • G. Lasoń-Kochańska, Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny, Słupsk 2012
 • A. Gemra, Powieść wojenna przygodowa, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006
 • T. Bujnicki, Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981
 • M. Głowiński, Powieść historyczna, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988
 • A. Smuszkiewicz, Retoryka współczesnej polskiej powieści historycznej dla dzieci i młodzieży, Poznań 1987
 • C. Ratajczak, Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”, [w:] Język polski „Między nami” dla klasy drugiej gimnazjum. Poradnik dla nauczyciela, Gdańsk 2010
 • B. Banaś, Język polski 3. Przewodnik dla nauczyciela gimnazjum, Gdynia 2011
 • J. Ziomek, Prawda jako problem poetyki, [w:] Problemy teorii literatury, seria 3: Prace z lat 1975-1984, Wrocław 1988
 • K. Bartoszyński, „Popioły” i kryzys powieści historycznej, „Pamiętnik Literacki” 1965, z. 1
 • H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976
 • J. Jeziorska-Haładyj, Tekstowe wykładniki fikcji. Na przykładzie reportażu i powieści autobiograficznej, Warszawa 2013
 • E.R. Monegal, Tradycja i odnowa, przeł. G. Grudzińska, [w:] Ameryka Łacińska w swojej literaturze, t. 1, Kraków 1979
 • M.P. Markowski, Historyzm, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007
 • A. Radomski, Historiografia a kultura współczesna, Lublin 2006
 • H. White, Przedmowa, przeł. E. Domańska, [w:] idem, Proza historyczna, red. E. Domańska, przeł. R. Borysławski, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, D. Kołodziejczyk i inni, Kraków 2009
 • J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998
 • G. Dawson, Soldier Heroes: British Adventure, Empire, and the Imagining of Masculinities, London 1994
 • R. Koziołek, Znakowanie trawy albo praktyki filologii, Katowice 2011
 • U. Kluczyńska, Sport jako obszar konstruowania tożsamości mężczyzn. Znaczenia wpisane w sport i możliwości ich definiowania, [w:] Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, red. M. Dąbrowska, A. Radomski, Lublin 2010
 • J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008
 • S. Žižek, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001
 • S. Žižek, Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, przeł. A. Górny, Warszawa 2010
 • C. Hupperts, Homoseksualizm w Grecji i Rzymie, [w:] Geje i lesbijki: życie i kultura, red. R. Aldrich, przeł. P. Nowakowski, Kraków 2009
 • K. Dover, Homoseksualizm grecki, przeł. J. Margański, Kraków 2004
 • M.P. Markowski, Psychoanaliza, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007
 • M.P. Markowski, Życie na miarę literatury. Eseje, Kraków 2009
 • J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007
 • A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000
 • M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991
 • Głowiński: Każdy tekst mówi również to, czego nie mówi „expressis verbis”. Rozmowa Tomasza Stawiszyńskiego, „Krytyka Polityczna”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130417/glowinski-kazdy-tekst-mowi-rowniez-czego-nie-mowi-expressis-verbis [20.05.2013]
 • K. Tomasik, Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u, Warszawa 2012
 • B. Żurawiecki, Heterycy na szaniec, „Replika” 2014, nr 48, http://replika-online.pl/?p=2680 [6.06.2014]
 • Wachowicz: „Kamienie na szaniec” nadal powinny być szkolną lekturą, http://dzieje.pl/aktualnosci/ wachowicz-kamienie-na-szaniec-nadal-powinny-byc-szkolna-lektura [17.05.2013]
 • B. Warkocki, Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku, Warszawa 2013
 • A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków 2002
 • M. Konarzewska, Postaci genderowo niepewne w lekturach szkolnych, [w:] Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. zespół KP, Warszawa 2014
 • P. Czapliński, Rudy i Zośka 70 lat później. Estetyka i erotyka patriotyzmu, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,13741454,Rudy_i_Zoska_70_ lat_pozniej__Estetyka_i_erotyka_patriotyzmu.html [28.06.2013]
 • A. Janowski, Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim, Warszawa 2010
 • Ł. Trzciński, Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej, Kraków 2006
 • M. Zowczak, Mit bohaterski jako opowieść o granicach ludzkich możliwości, „Etnografia Polska” 1984, t. 28, z. 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4b586d1-2119-4648-afd2-d9750cf128a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.