PL EN


2009 | Tom 1 Nr XIV | 89-102
Article title

Polskojęzyczne druki typografii poczajowskiej (ХУШ wiek)

Authors
Content
Title variants
EN
Polish prints of the Pochayov’s typography (18th Century)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish prints of the Pochayov’s typography (18th Century) The Bazilians’ typography in Pochayov was famous for quantity and quality of it’s prints, variety of the subject matters, broad reading public, and last but not least- multilingual editions. Polish language publishing offer was aimed at satisfying contemporary social demand and was very popular in those days, which can be proved by the quantity of reprints. Publishing activity of the Bazilians did not provoke hostility and antagonisms among the society. To the contrary, being tolerant towards the social variety it was constantly broadening its offer by targeting publicity from all social classes and nations and by taking into consideration their linguistic and cultural preferences. In the Polish offer of the Pochayov publishing house two main literature streams can be distingushed: sacred writings and laic. The first one is represented by numerous sermons, catechisms, prayer-books, hymns and songs. The sacred writing covered also moral-philosophic and religious moralizing texts. Laic literature comprised various hand-books, aids and later on during the Enlightenment period also belles-lettres.
Year
Volume
Pages
89-102
Physical description
Dates
published
2009-12-01
Contributors
author
 • Warszawa
References
 • Brückner A. 1956. Dzieje kultury polskiej t. III. Warszawa.
 • Brückner A. 1908. Dzieje literatury polskiej w zarysie t. 1. Warszawa.
 • Estreicher K. 1897-1951. Bibliografia polska XV-XVIII w. t. 15. Kraków.
 • Jaroszewicz-Pieresławcew Z. 2003. Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku. Olsztyn.
 • Kawecka-Gryczowa,A. 1959. Drukarze dawnej Polski od XVI do XVII wieku 6. Wrocław.
 • Narbutt O. 1993. Wybrane zagadnienia terminologiczne związane z charakterystyką najstarszych druków cerkiewnosłowiańskich, W Rusek J., W. Witkowski, A. Naumow (red.). Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej, 327-331. Kraków.
 • Nieć J. 1935. „Drukarnia klasztoru oo. Bazylianów w Poczajewie”. Przeglqd Biblioteczny IX.
 • Pidłypczak-Majerowicz M. 1986. „Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i Książki w działalności zakonu”. Acta Universitatis Wratislaviensis 779.
 • Stępień M., A. Wilkoń (red.). 1987. Нistoria literatury polskiej w zarysie. Warszawa.
 • Wiszniewski M. 1851. Нistoryja literatury polskiej, t. VIII. Kraków.
 • Znosko A. 1996. Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski. Białystok.
 • Амвросий archimandrуta. 1878. Сказанiе о Почаевской Успенской лавре. Poczajów.
 • Запаско Я., Я. Iсаевiч. 1984. Пам’ятки книжного мистерства, каталог стародрукiïв выданых на Укрaïнi. Lwów.
 • Iсаевич Я. 2002. Украiïнське книговидання, витоки, розвиток, проблеми. Lwów.
 • Огiенко I.I. 1994. Iсторiя украïнського друкарства. Kijów.
 • Свенцiцкий I. 1924. Початки книгопечатаня на землях Украïни в память 350-лiтя першоï друкованоï книжки на Украïнi у Львовi 1573-4 р. Żółkiew.
 • Cопиков В. 1813. Опыт россiйской бiблиографiи, cz. 1. St. Petersburg.
 • Cопиков В. 1821. Опыт россiйской бiблиографiи, cz. 5, St. Petersburg.
 • Тиховский Ю. 1845. „Мнимая типографiя почаевскаго монастыря (съ к. XVI до 1-й четв. XVIII в.). Киевская старина t. 50 7-8: 1-35.
 • Тиховский Ю. 1845. „Мнимая типографiя почаевскаго монастыря (съ к. XVI до 1-й четв. XVIII в.). Киевская старина t. 50 9: 248-281.
 • Ричков П.А., В.Д. Луц. 2000. Почаïвська Свято-успенська Лавра. Kijów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-549X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4bf05cd-9509-4736-aec5-e95478046b10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.