PL EN


2010 | LXXXII (82) | 207-214
Article title

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2008 roku i csk 158/08

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
207-214
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
 • Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
References
 • Gizbert - Studnicki T., Spór o domniemania prawne, PiP 1997, nr 11.
 • Gizbert - Studnicki T., Znaczenie terminu „domniemanie prawne” w języku prawnym i prawniczym, RPEiS 1974, nr 1.
 • Grzybowski S., w: Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
 • GSP- Prz. Orz. 2009, nr 4.
 • Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1985.
 • Hagena W., w: Münchener Kommentar zum BGB, Band 9. Erbrecht, München 2004.
 • Kremis J., w: Gniewka E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Machnikowski P., w: Gniewka E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008.
 • MOP 2010, nr 19.
 • Niedośpiał M., Testament w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia ogólne, Bielsko-Biała 1999.
 • Niedośpiał M., Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, PUG 1994, nr 10.
 • Niedośpiał M., Zasadnicze rozrządzenia testamentowe, Studia Prawnicze 1997, z. 2.
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2009/2/20 ( sygn. akt III CZP 72/8).
 • Pazdan M., w: K. Pietrzykowski (red.),Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do artykułów 450–1088, Warszawa 2009.
 • Postanowienie SN z dnia 28 października 1997 r., I CSK 276/97, OSNC 1998, nr 4, poz. 63.
 • Radwański Z., w: Radwański Z. (red.), System prawa prywatnego – część ogólna. Tom 2, Warszawa 2002.
 • Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Radwański Z., Wykładnia testamentów, KPP 1993, z. 1.
 • Safjan M., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 1 – 449(11), Warszawa 2008.
 • Skowrońska - Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2003.
 • Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1999.
 • Szer S., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1967.
 • Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2010 r., IV CSK 524/09, Lex 602304.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4bf50bb-fe1f-424b-b585-45da4eb0c532
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.