PL EN


2013 | 2 (8) | 241-253
Article title

Przemiany zachodzące w prywatnym sektorze ochrony w Polsce

Content
Title variants
EN
Transformations in private protection spherein Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents problems of protection of the private person and property in Poland, as well as a lack of sufficient degrees of public safety. The author discusses examples concerning private sector protection and shows the differences in private sector protection that gives protection to people and property in Poland citing the Vigor Act that came into force on 22 August 1997. The article looks closely at current regulations about the protection of people and property and the functioning of the private protection sector of people and property in Poland. The author presents a number of licensed private protection companies and the number of Polish employees in the private protection profession of licensed first and second degree bodyguards. In the article there is an introduction of data that point out the functioning of the protection of the private sector in Poland, and the proper manner and role played by the private sector security companies as seen overall. Polish citizens need to know the numerous benefits of the general safety system with guarantees for citizens to feel and understand that safety in the country is assured for the safety of all, including the maintenance of public sphere.
Year
Issue
Pages
241-253
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Analiza sektora branży ochrony w Polsce (za lata 2007-2010), Biuro Zarządu Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona”, Warszawa 2011.
 • Czarny P., Sarnecki P., Kompetencje organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998.
 • Gozdór G., Prywatyzacja bezpieczeństwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Hanausek T., Komentarz do ustawy o ochronie osób i mienia, Toruń 1998.
 • Hinds S., Private Policy and policing – does private enterprise have a role in delivering the output of public safety and security?, www.aic.gov.au/publications/procedering /23/Hinds.
 • Informacja o wynikach kontroli i nadzoru organów administracji państwowej nad niepaństwowymi formacjami uzbrojonymi, NIK, Warszawa 1997.
 • Johnston L., The Rebirth of Private Policing, London 1992.
 • Kotłowska-Rudnik J., Firmy ochroniarskie i detektywistyczne, „Gazeta Prawna” nr 33 (166), 13-19 maja 1997.
 • Krajewski J., Pisera R., Fisher M., Cena bezpieczeństwa, „Businessman”, październik 1997.
 • Lipski J., Służby ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa publicznego – wybrane aspekty prawno-organizacyjne. Bezpieczeństwo osobiste obywatela RP, WSzIZiA Warszawa 2007.
 • Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, materiały poseminaryjne, red. J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska, Szczytno 2002.
 • Pokruszyński W., Straszewski K., Terlikowski T., System bezpieczeństwa publicznego Polski, AON, Warszawa 1996.
 • Wojtaszczyk K., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Liber, Warszawa 2000.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, DzU 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 roku o straży przemysłowej, DzU 1961, nr 6, poz. 42.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, DzU 1988, nr 41, poz. 324.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, DzU 1997, nr 114, poz. 740.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o działalności gospodarczej, DzU 1999, nr 101, poz. 1178.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4c9109d-70df-431d-9b39-dcebeebaefa8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.