PL EN


2014 | 2 | 339-350
Article title

The Semantic Web—Introducing Meaning to the Internet

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza wybranych aspektów filozoficznych sieci World Wide Web, ze szczególnym naciskiem położonym na technologie Sieci Semantycznej. Jest to umotywowane przekonaniem, iż Sieć dostarcza zagadnień interesujących z punktu widzenia filozofii, a jednocześnie pozostaje tematem, który rzadko jest analizowany z perspektywy filozoficznej. Praca zawiera krótki zarys rozwoju sieci World Wide Web i podkreśla konceptualną zmianę, jaką technologie semantyczne wprowadzają do dziedziny; zawiera także przykłady ich praktycznego zastosowania. Do pojęć, które pojawiają się w pracy należą znaczenie, referencja i kwestia ontologicznego statusu przedmiotów, z których składa się Sieć.
EN
The aim of the present article is to explore selected philosophical aspects of the World Wide Web, with particular emphasis on the Semantic Web technologies. This is motivated by the conviction that the Web as such provides grounds for philosophical investigation, and at the same time remains a subject that is rarely approached from philosophical perspective. The article contains a brief sketch of the development of the World Wide Web and emphasizes the conceptual novelty that the Semantic technologies introduce to the area; as well as examples of their practical application. Some of the notions approached in the article include meaning, reference and the question of the ontological status of objects being part of the Web.
Contributors
author
  • Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4cc661c-4d8d-4753-81bf-c5fd34c9cc51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.