PL EN


2017 | 4(22) | 5-13 s.
Article title

YOUNG ATHLETE PERSONALITY MODEL USING THE EXAMPLE OF SELECTED SPORT DISCIPLINES

Content
Title variants
PL
MODEL OSOBOWOŚCI MŁODEGO SPORTOWCA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background and aim: This article concerns a topic in the field of sport psychology. Its purpose was to create a young athlete personality model and to identify differences regarding this model among individual and team sport athletes. Material and methods: The young athlete model was developed using the five-factor personality inventory (NEO-FFI). The test sample consisted of boys (N = 60) aged 16-18, who engaged in competitive volleyball (N = 30) and swimming (N = 30). Results: The results of the study led to the conclusion that the young athlete model based on NEO-FFI is characterised by a medium level of neuroticism, extraversion, openness to experience and agreeableness, while the element determining success and, at the same time, distinguishing training from non-training persons is the degree of conscientiousness. Conclusions: In addition, individual sport athletes do not differ in their personality profile from team sport athletes. The final conclusion drawn is that the personality of an athlete is shaped by sport in the broad sense and not by particular sport disciplines.
PL
Zasadność i cel: Artykuł dotyczy tematu z zakresu psychologii sportu. Jego celem było stworzenie modelu osobowości młodego sportowca i określenie różnic dotyczących tego modelu wśród sportowców indywidualnych i drużynowych. Materiał i metody: Model młodego sportowca został opracowany przy użyciu pięcioczynnikowego inwentarza osobowości (NEO-FFI). Badana próba składała się z chłopców (N = 60) w wieku 16-18 lat, którzy trenują wyczynowo siatkówkę (N = 30) i pływanie (N = 30). Wyniki: Wyniki badania doprowadziły do wniosku, że młody sportowiec opisany według metody NEO-FFI charakteryzuje się średnim poziomem neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenie i ugodowości, a jednocześnie elementem determinującym sukces i odróżniającym trenujących od osób nietrenujących jest stopnień sumienności. Wnioski: Ponadto sportowcy indywidualni nie różnią się pod względem profilu osobowości od sportowców drużynowych. Ostateczny wniosek jest taki, że osobowość sportowca kształtowana jest przez sport w szerokim znaczeniu, a nie przez poszczególne dyscypliny sportowe.
Contributors
 • University of Physical Education in Wrocław, Faculty of Sport Sciences
 • University of Physical Education in Wrocław, Faculty of Sport Sciences
 • University of Physical Education in Wrocław, Faculty of Sport Sciences
References
 • Bernatek P., Cwyl S., Dudziak D., Szastarek I., Guszkowska M. (2006) Cechy temperamentu i osobowości zawodników sportów walki i zespołowych gier sportowych, [w:] Parzelski D. (red.), Psychologia w sporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Bleidorn W., Kandler C., Hulsheger U. R. (2010) Nature and nurture of the interplay between personality traits and major life goals, Journal of Personality and Social Psychology, No. 99.
 • Botwina R. (2004) Osobowościowo-temperamentalne uwarunkowania sukcesu juniorów i seniorów w zapasach [w:] Mikołajczyk M. (red.), Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie. Z badań nad osobowością sportowców i studentów uczelni wychowania fizycznego, PTNKF, Warszawa.
 • Busato V., Prins F., Elshout J. (2000) Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education, Journal of personality and individual differences, No. 29.
 • Cervone D., Pervin L. A. (2011) Osobowość: teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Chirivella E. C., Martinez L. M. (1994) The sensation of risk and motivational tendencies in sports: an empirical study, Personality and Individual Differences, No. 16.
 • Costa Jr P., McCrae R. (2007) Inwentarz osobowości NEO-FFI (adaptacja polska: Zawadzki B., Strelau J., Szczepanik P., Śliwińska M.), Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Garland D. J., Barry J. R. (1990) Personality and leader behaviors in collegiate football: a multidimensional approach to performance, Journal of Research in Personality, nr 24.
 • Ilyasi G., Salehian M. H. (2011) Comparison of personality traits between individual and team athletes, Middle East Journal of Scientific Research, Vol. 9, No. 4.
 • Kajtna T., Tusak M., Barić R., Burnik S. (2004) Personality in high-risk sports athletes, Kinesiology, nr 36.
 • Lipowski J. M. (2004) Neurotyzm i ekstrawersia jako moderatory sukcesu dzieci uprawiających sport wyczynowy, [w:] M. Mikołajczyk (red.), Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie. Z badań nad osobowością sportowców i studentów uczelni wychowania Fizycznego, PTNKF, Warszawa.
 • Pervin L. A. (1993) Personality: Theory and Research, Bookbarn International, United Kingdom.
 • Piedmont R., Hill D., Blanco S. (1999) Predicting athletic performance using the five-factormodel of personality, Personality and Individual Differences, nr 27.
 • Piepiora P., Piepiora D., Witkowski K. (2016) Personality of the karatekas versus kumite sport fight systems (in view of the karate culture as the regulator of this interdependence), Journal of Combat Sports and Martial Arts, vol. 7, nr 1.
 • Piepiora P., Piepiora Z. (2015) The karate culture as the regulator of interdependence between permitted level of violence in different kumite systems and personality of contestants [w:] Badura S., Mokrys M. (red.), Human And Social Sciences at the Common Conference (HASSACC). October 2015, Vol. 3, No. 1, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina.
 • Piepiora P., Superson M., Witkowski K. (2017) Osobowość a masa ciała i poziom tkanki tłuszczowej na przykładzie zawodniczek piłki siatkowej, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, vol. 2, nr 20.
 • Plomin R. (1994) Genetics and Experience: The Interplay between Nature and Nurture, Newbury Park, CA (Sage).
 • Ridley M. (2003) Nature Via Nurture: Genes, Experience, and What Makes Us Human, HarperCollins, New York.
 • Rychta T. (1992) Cechy osobowości i ich funkcje regulacyjne, Trening, nr 1.
 • Rychta T. (1998) Osobowość a zachowanie celowe sportowców, COS, Warszawa.
 • Singh G., Manoj K. (2012) International Journal of Academic Research in Buisness and Social Sciences, No. 3.
 • Shrivastaval P., Gopal R., Singh Y. (2010) A Study of Personality Dimensions in Sports Performance, Journal of Exercise Science and Physiotherapy, No. 1.
 • Szmajke A., Wlazło E. (2001) Paradoks korzystnej reputacji: samoocena i reputacja w grupie własnej jako predyktory oceniania innych członków grupy, [w:] Wlazło E. (red.), Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej, AWF Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4cf2950-b042-4c72-971f-36e5d06beadf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.