PL EN


2018 | 72 | 4(323) | 8-16
Article title

Obraz, opowieść

Title variants
EN
Image, Story, Ghost Images
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obrazy wizualne traktowane bywają tak, jakby były podmiotami obdarzonymi życiem – co podkreśla wielu antropologów obrazu. Jednak W.J.T. Mitchell, wprowadzając w What Do Pictures Want? kategorię „pragnienia”, problematyzuje samo obrazowe „życie”, wskazując m.in. jego „widmowy” charakter. Zdaniem autora artykułu Mitchell w niewystraczający jednak sposób bierze pod uwagę taką oto możliwość, że obrazy, zwracając się niejako do odbiorców, pragną ich oszukiwać. Przywołując poglądy m.in. of J. Hillis Miller, Nicolas Abraham, Jacques Lacan, Paul de Man, Michera pokazuje, że prowokowana przez obrazy interpretacyjna „opowieść” na ich temat ma charakter „apotropaiczny”, tzn. stanowi „bezpieczne” rozwiązanie, ukrywające zarazem to, które naruszałoby podmiotowy status odbiorcy. Drugą część artykułu wypełnia analiza dwóch przykładowych „metapictures”, które można potraktować jako próbę problematyzacji tego zagadnienia: rysunek Albrechta Dürera zatytułowany Msza aniołów oraz Mikrogramy Roberta Walsera.
EN
Many anthropologists of the image accentuate that visual images are treated as if they were subjects brought to life. By introducing in What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images the category of “wanting” W. J. T. Mitchell turns the “life“ of the image into a problem and indicates its, i.a. “ghostly” character. In the opinion of the author of this article Mitchell paid insufficient attention to the possibility of images wishing to deceive their recipients, towards whom they turn. By referring to the views of, i.a. J. Hillis Miller, Nicolas Abraham, Jacques Lacan, and Paul de Man Michera demonstrated that the interpretational “story” provoked by images is “apotropaic”, i.e. it comprises a “safe” solution, which, at the same time, conceals that, which would breach the subjective status of the recipient. The second part of the article is an analysis of two exemplary “metapictures”, which can be treated as an attempt at problematizing this problem: Albrecht Dürer’s drawing “Angels’ Mass” and Robert Walser’s “Micrograms”.
Keywords
Year
Volume
72
Issue
Pages
8-16
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4d084f0-bdc1-46f4-920d-0c45cc86fd77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.