PL EN


2011 | 79 | 2 | 192-210
Article title

Integracja wyszukiwania w zasobach informacyjnych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Federated Search in Information Resources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono prace służące ujednoliceniu środowiska wyszukiwania informacji naukowej dostępnej w Internecie i bibliotekach naukowych. Ponieważ wyszukiwanie zintegrowane (federated serach) nie funkcjonuje wystarczająco efektywnie w środowisku sieci globalnych, przedstawiono dwie inne drogi: integracja przez wyszukiwarkę Google Scholar oraz nowe prace nad wyszukiwaniem zintegrowanym w skali Webu, prowadzonym poprzez interfejs biblioteki. W artykule wskazano na zalety i wady obu rozwiązań oraz zaproponowano ich połączenie.
EN
The author presents activities aimed at the integration of retrieval environment of scholarly information available on Internet and in research libraries. As federated search is not sufficiently effective in global networks, two other solutions are discussed: integration by means of Google Scholar search engine and Web-scale federated search via library web interface. The paper is concluded with the list of merits and drawbacks of both methods and a proposal for their integration into one solution.
Year
Volume
79
Issue
2
Pages
192-210
Physical description
Contributors
author
 • Institute of Library and Information Studies, Jagiellonian University
References
 • American Library Association (2009). Library Association comments on the proposed settlement [online]; [dostęp: 29.10.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://wo.ala.org/gbs/wp-content/uploads/2009/05/Library-Association-Comments-on-the-Proposed-Settlement.pdf>.
 • Breeding, Marshall (2005). Plotting a new course for metasearch. "Computers in Libraries", vol. 25, no. 2, pp. 27-29.
 • Budd, John (2009). Academic library data from the United States: an examination of trends. "Libres", vol. 19 no. 2, pp. 1-21.
 • Burchard, Maria; Kasprzyk, Agnieszka (2007). Cały świat widzi NUKAT [online]. Wrocławskie spotkania bibliotekarzy polonijnych [dostęp: 4.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat17/burchard_kasprzyk.php>.
 • Burke, Jane (2010). Discovery versus disintermediation: the New reality driver by today’s end-user [online]. VALA 2010 15th Biennial Conference and Exhibition [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.vala.org.au/vala2010/papers2010/VALA2010_57_Burke_Final.pdf>.
 • Chen, Xiaotian (2010a). The declining value of subscription-based abstracting and indexing services in the new knowledge dissemination era. "Serials Review", vol. 36, no. 2, pp. 79-85.
 • Chen, Xiaotian (2010b). Google Scholar’s dramatic coverage improvement five years afterdebut. "Serials Review", vol. 36, no. 4, pp. 221-226.
 • Cisek, Sabina (2009). Dzielenie się wiedzą w Internecie. "Bibliotheca Nostra", vol. 19, nr 3/4, s. 33-42.
 • Cox, John; Cox, Laura (2010). E-only scholarly journals: overcoming the barriers [online]; [dostęp: 20.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.publishingresearch.net/documents/E-only_reportRIN2010.pdf>.
 • Derfert-Wolf, Lidia (2011). Specjalista informacji 2.0? Bibliotekarz dziedzinowy 2.0? Nowa forma przewodników po zasobach – LibGuides. "Biuletyn EBIB" [online]. nr 1 (119) [dostęp: 21.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2011/119/a.php?derfert>.
 • Eden, Bradford (2010). The new user environment: the end of technical services? "Information Technology and Libraries", vol. 29, no. 2, pp. 93-100.
 • Franke, Jerzy (2011). Digitalizacja dokumentów piśmienniczych – strategie rozwoju. W: Cyfrowy świat dokumentu. Pod red. Henryka Hollendra. Warszawa: CPI, s. 124-187.
 • Gauder, Brad, ed. (2010). Perceptions of libraries, 2010. Dublin, Ohio: OCLC.
 • Górny, Mirosław (2009). Komercyjne funkcje systemów informacji naukowej. W: Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem. Pod red. Marii Kocójowej. Kraków: IINiB UJ, s. 31-36.
 • Head, Alison; Eisenberg, Michael (2009). What today’s college students say about conducting research in the digital age. Washington: Univ. of Washington.
 • Herrera, Gail (2007). MetaSearching and beyond: implementation experiences and advice from an academic library. "Information Technology and Libraries", vol. 26, no. 2, pp. 44-52.
 • Hollender, Henryk (2011). Zacznijmy przyglądać się Primo. Spotkanie w Bibliotece Narodowej. "Bibliotekarz", nr 1, s. 28-29.
 • Holley, Rose (2010). Crowdsourcing: how and why should libraries do it? D-Lib Magazine [online] vol. 16, no. 3/4 [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dlib.org/dlib/march10/holley/03holley.html>.
 • Housewright, Ross; Schonfeld, Roger (2008). Ithaka’s 2006 studies of key stakeholders in the digital transformation in higher education [online]; [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ithaka.org/ithaka-s-r/research/Ithakas%202006%20Studies%20of%20Key%20Stakeholders%20in%20the%20Digital%20Transformation%20in%20Higher%20Education.pdf>.
 • Jacsó, Péter (2010). Metadata mega mess in Google Scholar. "Online Information Review", vol. 34, no. 1, pp. 175-191.
 • Labovitz, Craig [et al.] (2009). Atlas Internet observatory 2009 annual report [online]. NANOG47 Conference [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nanog.org/meetings/nanog47/presentations/Monday/Labovitz_ObserveReport_N47_Mon.pdf>.
 • Law, John (2008). Observing students researchers in their native habitat [online]. VALA2008 14th Biennial Conference and Exhibition [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.valaconf.org.au/vala2008/papers2008/45_Law_Final.pdf>.
 • Levinson, Paul (2010). Nowe nowe media. Kraków: Wydaw. WAM.
 • Luce, Richard (2008). A new value equation challenge: the emergence of eResearch and roles for research libraries [online]. CLIR Report 142 [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub142/luce.html>.
 • Mazurek, Jolanta (2009). Drogi czytelniku, jak korzystasz z biblioteki cyfrowej? Próba odpowiedzi. "Biuletyn EBIB" [online] nr 5 (105) [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2009/105/a.php?mazurek>.
 • McClure, Randall; Link, Kellian (2009). How do you know that? An investigation of student research practices in the digital age. "Portal: Libraries and the Academy", vol. 9, no. 1, pp. 115-132.
 • Michel, Jean-Baptiste [et al.] (2011). Quantitative analysis of culture using millions of digitized books. "Science", vol. 331, no. 6014, pp. 176-182.
 • Mischo, William (2005). Digital libraries : challenges and influential work. D-Lib Magazine [online] vol. 11, no. 7/8 [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.dlib.org/dlib/july05/mischo/07mischo.html>.
 • Morgan, Eric (2009). Web-scale discovery indexes and next generation library catalogs [online]; [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.library.nd.edu/daiad/morgan/musings/web-scale/>.
 • Nahotko, Marek (2010a). Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa: Wydaw. SBP
 • Nahotko, Marek (2010b). Metadane biblioteczne XXI wieku. "Przegląd Biblioteczny", z. 2, s. 165-178.
 • Nunberg, Geoffrey (2009). Google’s Book Search: a disaster for scholars. The Chronicle of Higher Education [online]. August, 31 [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://chronicle.com/article/Googles-Book-Search-A/48245/>.
 • Osińska, Veslava (2008). Wizualizacja i mapowanie przestrzeni danych w bibliotekach cyfrowych. "Toruńskie Studia Bibliologiczne", nr 1, s. 167-176.
 • Ożóg, Janina ; Potempa, Aureliusz (2009). Multiwyszukiwarka baz własnych katalogu online Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W: Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. Materiały konferencyjne pod red. M. Kocójowej. Kraków: IINiB UJ, s. 96-105.
 • Research Information Network (2009). Overcoming barriers: access to research information content [online]; [dostęp: 20.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.rin.ac.uk/barriers-access/>.
 • Rosa, Cathy de [et al.] (2005). Perceptions of libraries and information resources: a report to the OCLC membership [online]; [dostęp: 27.10.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm>.
 • Schmidt, Kazimierz (2011). Digitalizacja, cyfryzacja czy dyskretyzacja i jaka? W: Cyfrowy świat dokumentu. Pod red. Henryka Hollendra. Warszawa: CPI, s. 50-63.
 • Sroka, Marek (2009). The Google Library Project, Internet Archive and Open Content Alliance: struggle for universal access to digital collections from the American perspective. W: Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. Materiały konferencyjne pod red. M. Kocójowej.Kraków: IINiB UJ, s. 16-20.
 • Tenopir, Carol (2009). The value gap. "Library Journal" [online] July 17 [dostęp: 5.11.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.libraryjournal.com/article/CA6668190.html>.
 • Way, Doug (2010). The impact of Web-scale discovery on the use of a library collection. "Serials Review", vol. 36, no. 4, pp. 214-220.
 • Wisner, William (2001). Librarianship enters the twilight. "Library Journal", no. 126, p. 68.
 • Wisniewski, Jeff (2010). Web scale discovery: the future’s so bright, I gotta wear shades. "Online", vol. 34, no. 4, pp. 55-57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4d14d40-bbd6-4922-a070-a6bbcdee7b4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.