Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 3-4 | 11-55

Article title

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa sukcesem amerykańskiej Polonii

Content

Title variants

EN
Polish & Slavic Federal Credit Union – a success of American Polonia

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Polish & Slavic Federal Credit Union (P&SFCU) was founded in 1976 in New York City (Greenpoint) by the Father Longin Tolczyk and a group of a few enthusiasts with the help of an Ukrainian Marian Kots. Ukrainians have had a lot of experience in the establishment of their owns credit unions in the United States, which they began to form about twenty years earlier than the Poles. The first president of the P&SFCU was engineer Marek M. Luniewski (1976–1979). The Union went through ups and downs. P&SFCU is currently listed as the largest of all ethnic credit unions in the United States. It is a strong and stable financial institution. Its members are in the vast majority Poles and the Union is their success.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (P-SFUK) powstała w 1976 roku w Nowym Jorku (Greenpoint). Założycielami Unii była grupa entuzjastów na czele z ks. Longinem Tołczykiem, którym pomógł Ukrainiec Marian Kots. Ukraińcy mieli duże doświadczenie w zakładaniu swoich unii kredytowych, które zaczęli tworzyć około 20 lat wcześniej niż Polacy. Pierwszym prezesem P-SFUK był inżynier Marek M. Łuniewski (1976–1979). Unia przeszła wzloty i była bliska upadku, ale ocalała. Obecnie jest notowana jako największa spośród wszystkich unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych. Jest ona silną i stabilną instytucją finansową. Członkami Unii są w zdecydowanej większości Polacy. Jest ona ich sukcesem.

Journal

Year

Issue

3-4

Pages

11-55

Physical description

Contributors

References

 • „Mój kawałek Ameryki” – Reportaż – polskie radio.pl (24.07.2002), www.polskie radio.pl [dostęp: 5.06.2015]
 • Breton R. Institutional Completeness of Ethnic Communities and the Personal Relations of Immigrants, “The American Journal of Sociology”, 1964, nr 2
 • Brożek A. Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa 1977
 • Chmielewski B. Raport Dyrektora Wykonawczego [w:] Polish & Slavic Federal Credit Union. Raport Roczny 2014 Annual Report
 • Credit Unions and Banks in the Ukrainian Diaspora at Brama-Gateway Ukraine, www.brama.com [dostęp: 15.06.2015]
 • Czystki w Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, polonia.net, 3.26.2012 [dostęp: 01.07. 2015]
 • Dąbrowski A.J. Mamy już 15 lat! , „Głos”, 15 sierpnia 1998
 • Dąbrowski J. Nasze sprawy, „Głos”, October 1, 1997
 • Dotacje P-SFUK, www.https.pl.psfuk.com [dostęp: 05.01.2016]
 • Fiń A. Ukraińska imigracja w Stanach Zjednoczonych. Charakterystyka ogólna, http://www.cejh,icm.edu.pl/cejsh/…/FIN_MS_4-2013-4.pdf [dostęp: 10.07.2015]
 • Flis S. Polonijne parafie w Stanach Zjednoczonych. Część druga: Orchard Lake Good News, „Dziennik Związkowy” (Chicago), 29–31 stycznia 1991
 • Grodzki M. Raport Skarbnika [w:] Polish & Slavic Federal Credit Union. Raport Roczny 2014 Annual Report
 • Gross F. Notes on the ethnic revolution an the Polish immigration in the USA, The Polish Review, Bicentennial Issue, edited by: Eugene Kleban, Thaddeus V. Gromada, NY, NY 1976/3
 • Historya polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). Wszechstronnie opisał X Wacław Kruszka, Milwaukee, WI 1905. https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Greenpoint&oldid=43615649 [dostęp: 12.1.2016]
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Beame [dostęp:19.1.2016]
 • https://en.wikipedia.org/wiki/National_Credit_Union_Administration; https://www.ncua.gov/Legal/Documents/fcu_act.pdf [dostęp:25.01.2016]
 • Informacje Ogólne, www.https.pl.psfuk.com [dostęp: 01.05.2016]
 • Jak powstawało Centrum Polsko-Słowiańskie. Przed Jubileuszem XXV-lecia, „Głos”, 1 marca 1997
 • Klimek B. Polonijne Radio Rytm w eterze (2002–2009) [w:] Polonijny Nowy Jork pod redakcją Danuty Piątkowskiej, Nowy Jork-Opole 2010
 • Kolb M. Wspomnień o początkach P-SFUK, część I…, „Głos” 15 marca 1997
 • Kolb M. Wspomnień o początkach P-SFUK, cz. III. Mówią Halina Żołnierowicz, Jan Raczkowski i Jerzy Woliński, kolejne osoby, które podpisały dokument założycielski Unii…, „Głos” 15 kwietnia 1997
 • Kolb M. Wspomnień o początkach P-SFUK, część I. Mówi Ksiądz Longin Tołczyk, „Głos” 15 marca 1997
 • Kolb M. Wspomnień o początkach P-SFUK, część II. Pisze inż. Marek Łuniewski, pierwszy Prezes P-SFUK, „Głos” 1 kwietnia 1997
 • Kolb M. Wspomnień o początkach P-SFUK, część III…, “Głos” 15 kwietnia 1997
 • Lata K. Oddział P-SFUK McGuinnes Boulevard ma już 10 lat!, „Super Express” 2 października 2015 (wersja internetowa edycji) www.se.pl
 • Łaszewski B. Jeszcze o Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Nie tylko z okazji jubileuszu, „Głos” 1 września 1997
 • Matuszczyk K. Raport Przewodniczącego Rady Dyrektorów [w:] Polish & Slavic Federal Credit Union. Raport Roczny 2014 Annual Report
 • Morrison D. Polish And Slavic FCU Embroiled in Yet More Leader-ship Controversy; Will NCUA Step In? „Credit Union Times Maga-zine” December 22, 2004, http://ads.cutimes.com?Realmedia/ads/click_lx.ads/www,cutimes.com/2004/12/22/polish-and-slavic-fcu-embroiled-in-yet-more-leadership-controversy-will-ncua-step-in/1265673880/Position3/defoult/empty.gif/716464393631614f684355414236584e?x).
 • Nekrolog ks. Longina Tołczyka, „Głos”, September 15, 1997
 • Organizacje sponsorujące, www.https.pl.psfuk.com [dostęp:05.02.2016]
 • Paczkowski A. Prasa polska na obczyźnie (1870–1918) [w:] Historia prasy polskiej pod red. J. Łojka, Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976
 • Piątkowska D. Droga bez powrotu. Emigracyjny szlak Tomasza Drewniaka, Nowy Jork-Opole 2013
 • Piątkowska D. Funkcje ubezpieczeniowe, społeczno-kulturalne i oświatowe polskich towarzystw parafialnych w Nowym Jorku, [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, red. J. Faryś, R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2004
 • Piątkowska D. Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork-Opole 2002, s. 24–27
 • Piątkowska D. Wyspa wiary. Island of Faith, Nowy Jork 1997
 • Piątkowska-Stepaniak W. „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie, Opole 2000
 • Początki Centrum i Unii we wspomnieniach ks. Emila Altmajera, „Głos”, 15 kwietnia 1997
 • Polonia Technica/Marek Mirosław Łuniewski. Opracował Janusz Zastocki, www.polonia-technica.org [dostęp: 20.06.2015]
 • Polonia Technica/Zasłużeni dla PT, www.polonia-technika.org [dostęp: 21.06.2015]
 • Redaktor Dąbrowski usunięty z „Głosu”, „Nowy Dziennik”, 5 stycznia 1999
 • Sawa M. Ukraińska emigracja polityczna po II wojnie światowej na Zachodzie (do 1992 roku), www.Historia.org.pl [dostęp: 21.06.2015]
 • Słowo Wstępne Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Krzysztofa W. Kasprzyka na sesji Instytutu Józefa Piłsudskiego poświęconej Polonii nowojorskiej, 17 października 2009 r. [w:] Polonijny Nowy Jork pod redakcją Danuty Piątkowskiej, Nowy Jork-Opole 2010
 • Szczerbiński M. Polonia Technika. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zarys historii w latach 1941–2001, Częstochowa-Nowy Jork 2001
 • Śliz A. Szczepański M.S. Kulturowe transgresje Polaków w Nowym Jorku. Rola Polskiej Bratniej Pomocy w życiu imigracji powojennej [w:] Polonijny Nowy Jork pod redakcją Danuty Piątkowskiej, Nowy Jork-Opole 2010
 • Tarnówka E. Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa, „Polonia. Maga-zyn” [wersja internetowa, 05.02.2011].
 • Ukrainian Selfreliance New England Federal Credit Union 1959–2011, www.usnefcu.com [dostęp: 30.06.2015]
 • Unia spadła Polakom z nieba. Rozmowa z inżynierem Markiem Łuniewskim, pierwszym prezesem Rady Dyrektorów Unii Kredytowej, „Nowy Dziennik”, 8 marca 2012
 • W Radzie Dyrektorów P-SFUK bez zmian, „Nowy Dziennik”, 18 maja 2015
 • Zastocki J. Udział inżynierów w życiu Nowego Jorku i Polonii nowojorskiej [w:] Polonijny Nowy Jork pod redakcją Danuty Piątkowskiej, Nowy Jork-Opole 2010
 • Zmiany w Centrum Polsko-Słowiańskim, „Nowy Dziennik”, 10 czerwca 1981 roku
 • Zoszczenko M. Ukraińcy na świecie, „Nad Bohum i Narwoju”, www.nadbohum.pl [dostęp: 21.06.2015]
 • Żurawicz M. Nasza Unia – wtedy i dziś, „Gwiazda Polarna” 28 stycznia 2012

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f4d2ceab-8baa-42ec-8805-9b5ceff97110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.