PL EN


2013 | 4 | 2 | 79-85
Article title

Postrzeganie rzeczywistości a postawy twórcze graczy komputerowych i osób niegrających

Authors
Content
Title variants
EN
Perception of reality and artistic attitudes of computer games payers and non-players
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pojęcie „twórczość” jest trudne do dokładnego określenia. Aby można było zdefiniować twórczość, należy podjąć próbę zrozumienia procesu twórczego. Dodatkowym problemem jest indywidualne i różnorodne rozumienie twórczości i procesu twórczego. Wielu uczonych próbowało na swój sposób definiować to pojęcie. Wydaje się, że najtrafniej omawiane pojęcie można określić jako świadomą działalność prowadzącą do tworzenia nowych i oryginalnych przedmiotów materialnych. Taka definicja pojęcia jednak nie w pełni oddaje jego złożoność. Każdy jest zdolny do tworzenia, problem polega jednak na tym, że niekiedy zanika potrzeba bycia taką osobą. Niekiedy bowiem wymaga się od nas umiejętności odtwórczych, zaleca się nam naśladowanie innych. Może tak być zarówno w szkole, gdzie system nauki uczy schematycznego działania, jak i w miejscu pracy, gdzie twórczość niekiedy ma mniejsze znaczenie, a liczy się naśladowanie i szablonowe postępowanie. Dodatkowo dostęp do mediów i multimediów sprawia, że często wygodniej jest być osobą odtwórczą. Interesujące wydaje się zagadnienie: jak multimedialne programy komputerowe i ich treści wpływają na kształtowanie postaw twórczych. W szczególności – wobec dużej popularności gier komputerowych – ciekawe wydaje się, na ile udział dzieci i młodzieży w grach komputerowych wpływa na ich postawy twórcze.
EN
The term ‘artistic work’ is difficult to define precisely. To make its definition one has to understand the whole artistic process. There is an additional issue which makes the thing problematic and it is the individuality and uniqueness of every person. There have been plenty of scholars trying to define the term. It can be assumed that the most accurate definition of artistic work is the one stating that it is a conscious act leading to the creation of new and genuine objects. However, such a definition still does not show the complexity of the phenomenon. Everyone is able to create but sometimes the need to do it vanishes. It may be caused by the fact that we are often required to be imitative and to behave the way other people do. Such a tendency can be observed on almost every stage of our lives. Both at school, where the educational system teaches to follow patterns and at work where being creative often is not as important as being able to imitate and behave stereotypically Additionally, our access to media and multimedia creates a situation in which being imitative has become so obvious that the boundary between creative and imitative individuals is fading away. It seems to be interesting to consider and analyze the issue: how multimedia and computer programs and their cognitive values influence artistic creation. In particular, taking into consideration huge popularity of computer game, it seems interesting whether playing them influences children and young people’s creative attitudes.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
79-85
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
  • Braun-Gałkowska M. (2000), Zabawa w zabijanie, Warszawa.
  • Fromm E. (2007), Być czy mieć, Rebis.
  • Hudy W. (2007), Cyberuzależnienie a zdrowie [w:] Cyberuzależnienie. Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, Kraków.
  • Noga H. (2005), Bohaterowie gier komputerowych – implikacje pedagogiczne, Kraków.
  • Nowacki T.W. (2005), Tworząca ręka, Warszawa.
  • Pytel K. (2006), Wpływ Internetu na rozwój i zachowanie dzieci i młodzieży [w:] Cyberuzależnienie. Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4de0b95-a393-42c7-a443-42ed5272e30c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.