PL EN


Journal
2012 | 25 | 91-100
Article title

Polish–Danish Relations in the Field of Physical Education and Sport in Period 1919–1939 in the Light of Latest Research

Authors
Content
Title variants
PL
Stosunki polsko-duńskie na płaszczyźnie sportu w latach 1919–1939 w świetle najnowszych badań
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Uwarunkowania rozwoju kontaktów sportowych II Rzeczypospolitej z innymi krajami w latach dwudziestych XX wieku były niezwykle trudne. Wynikały one przede wszystkim z ciężkiej sytuacji ekonomicznej odrodzonego państwa, stojącego przed koniecznością konsolidacji po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Oficjalne polsko-duńskie kontakty w dziedzinie sportu zostały zainicjowane niezwykle późno i przebiegały w cieniu współpracy na innych płaszczyznach. Przez pierwszych dziesięć lat istnienia niepodległej Rzeczypospolitej nie odnotowano żadnych rozgrywek, zawodów ani meczów zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych pomiędzy reprezentacjami obu narodów. Wyjątek stanowiły dwa spotkania piłkarzy klubu „Cracovia” z drużyną AGF Århus w 1923 roku. Przyczyny tego stanu rzeczy dopatrywać się należy w powolnym rozwoju obustronnych stosunków politycznych i gospodarczych oraz ich wpływie na kontakty w innych dziedzinach, w tym również sportu. Konsekwencją kształtujących się w latach dwudziestych powiązań polskiego i duńskiego przemysłu, handlu i rolnictwa był wzrost zainteresowania krajem partnerskim, jego kulturą, sztuką i nauką. Rozwijające się stopniowo relacje, zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne, oddziaływały pozytywnie również na środowiska związane ze sportem. Pierwsze kontakty między polskimi i duńskimi sportowcami zainicjowano w latach trzydziestych, miały one jednak przeważnie charakter nieoficjalny. Do dyscyplin, w których najczęściej polscy i duńscy zawodnicy stawali naprzeciwko siebie, należały boks, tenis i piłka nożna. Jednak jedynie w wypadku boksu nawiązane kontakty zaowocowały szerszą współpracą między klubami, a w konsekwencji wymianą sportowców.
Journal
Year
Volume
25
Pages
91-100
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie [New Files Archives in Warsaw], Ministerstwo Spraw Zagranicznych [Ministry of Foreign Affairs]
 • „Berlingske Tidende”, 1928, 1931, 1936, 1937, 1938
 • „Dobry Wieczór” 1937
 • „Głos Poranny” 1937
 • „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1937
 • „Kurier Poznański” 1937
 • „Kurier Sportowy” 1928, 1930, 1931, 1936, 1937, 1938
 • „Kurier Warszawski” 1937
 • Mały rocznik statystyczny 1937, Warszawa 1937
 • „Politiken”, 1928, 1931, 1934, 193
 • „Przegląd Sportowy” 1938
 • „Social-Demokraten” 1930
 • „Stadion” 1928, 1930, 1938
 • Statistisk Aarbog 1939, København 1939
 • „Wychowanie Fizyczne” 1928, 1929, 1932
 • Bonde H.: Fodbold med Fjenden. Dansk idræt under hagekorset, Odense 2006
 • Bonde H.: Gymnastics and Politics. Niels Bukh and Male Aesthetics, Copenhagen 2006
 • Bukh N.: Gimnastyka podstawowa, Poznań 1926
 • Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII w. do 1918 r., ed. by K. Hądzelek, R. Wroczyński, Wrocław 1968,
 • Kalina R., Klukowski K., Ślusarski S.: Naukowe aspekty edukacji fizycznej w Wojsku Polskim 1918–1996, in: Wychowanie fizyczne w edukacji obronnej społeczeństwa, vol. 1, ed. by R. Kalina, Warszawa 1996
 • Słoniewski M.: Zarys działalności polskiego ruchu olimpijskiego w latach 1919–1939, Warszawa 1990
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4e0add6-d9f4-40e7-9367-7fd824ca760b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.