PL EN


2009 | 2(68) | 32-39
Article title

Charakterystyka podmiotów rzeczoznawstwa majątkowego w Polsce

Content
Title variants
EN
The Characteristic of Property Appraisals on Polish Real Estate Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest diagnoza rynku usług wyceny nieruchomości w Polsce w oparciu o badania ankietowe realizowane wśród rzeczoznawców majątkowych. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji na temat m.in. form organizacyjno-prawnych podmiotów działających w sferze wyceny nieruchomości, przedmiotu ich działalności, współpracy z innymi podmiotami, a także ocena obecnej sytuacji na rynku usług w sferze wyceny nieruchomości. W pracy przedstawiono wyniki badań oraz wskazano podstawowe kierunki rozwoju rzeczoznawstwa majątkowego.
EN
The main goal of this paper is to provide a diagnose of the property valuation services on the Polish real estate market. The research conducted in 2008 among the property appraisals has brought a wide range of information concerning a appraisals’ professional activities, such as: legal status, operational activity, co-operation, and evaluation of appraisal services current situation on the market. The research results were presented in this paper. Author also pointed main directions of appraisal services development.
Year
Issue
Pages
32-39
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
References
  • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 2004.
  • Nalepka A., badania statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, maszynopis niepublikowany, UEK Kraków 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4e182aa-c097-40c4-9c99-cf57a4dd3080
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.