PL EN


2016 | 43 | 9(510) | 23-28
Article title

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – REALIA CZY ILUZJE?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
VOCATIONAL EDUCATION IN ENETRPRISES – REALITY OR ILLUSIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zwrócono uwagę na kształcenie uczniów na terenie przedsiębiorstw jako źródło kształtowania potrzebnych na rynku kompetencji. Uwagę skupiono na kształceniu szkolnym (formalnym), które stanowi podstawę kształtowania kapitału ludzkiego pracowników. Trudności wyrażające się w upowszechnianiu w Polsce dualnego kształcenia wynikają głównie z braku odpowiednich rozwiązań prawnych, odpowiednich motywatorów dla pracodawców oraz za małych środków finansowych na prowadzenie kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach. Korzyści z kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach to nie tylko iluzje, to realia wymagające jednak nadal zacieśniania więzi sfery pracy (przedsiębiorstw) i sfery edukacji (szkół zawodowych).
EN
The arti­cle focuses on the education pupils in enterprises as a source of development of the necessary competence in the market. The attention focused on school education (formal), which is the basis of human capital employees. Difficulty expressing the themselves in the dissemination of dual education in Poland are mainly due to the lack of appropriate legal solutions, the lack of appropriate motivators for employers and for small financial resources to conduct vocational training in enterprises. The benefits of vocational training in enterprises is not only the illusions are realities that require still closer ties sphere of work (enterprises) and the sphere of educa­tion (vocational schools).
Year
Volume
43
Issue
Pages
23-28
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Frieske K.W. (2015), Praca – zatrudnienie – zatrudnialność: ideologiczne założenia dyskursu, „Polityka Społeczna”, nr 7, s. 2–5
 • GUS (2015), Mały Rocznik Statystyczny Pol­ski 2015, Warszawa.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum (2013), KOWEZiU, Warszawa.
 • Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2010 r. (2012), GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
 • Kwiatkowski S.M. (2001), Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki, IBE, Warszawa.
 • Męcina J. (2015), Reforma instytucjonalna rynku pracy – jej pierwsze efekty i kolejne wyzwania, „Polityka Społeczna”, nr tematyczny 2, s. 2–13.
 • Nowacki T.W., Jeruszka U. (2004), Podstawy dydaktyki pracy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
 • Orczyk J. (2015), Zmiany w pracy a przekształcenia w edukacji, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 4(38), s. 131–141.
 • Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4e2ed79-ef74-482d-86ae-85569243b488
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.