PL EN


2019 | 27 | 32-47
Article title

Geopolityczne skutki rewolucji energetycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Geopolitical effects of the energetic revolution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyspieszający w ostatnich latach rozwój technologii w obszarze wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, czyni je konkurencyjnymi wobec paliw kopalnych. Nowa technologia dalece zmieni światowy system energetyczny w ciągu najbliższych dekad. Tym samym, znaczenie konwencjonalnych surowców energetycznych, np. węgla i ropy naftowej, spadnie, a ich miejsce zajmą minerały takie, jak lit, czy kobalt. Zmiany te są kluczowe nie tylko dla ekologii, ale spowodują także rekonfigurację geopolitycznej mapy świata. Niektóre państwa na tym skorzystają, niektóre będą się zmagać z poważnymi problemami, jeśli będą chciały utrzymać swoją pozycję. Artykuł sygnalizuje pewne ogólne tendencje, które mogą być przydatne dla długookresowych projekcji geopolitycznych.
EN
Accelerating, within the last years, technological progress in the area of renewables, makes them as competitive as fossil fuels. The new technology is going to profoundly change the global energy system within the next few decades. Together with it, the importance of conventional energy resources, e. g. coal and oil, will fall, and minerals, such as lithium and cobalt, would take their place. These changes are not only crucial for the ecology of the planet but they will also reconfigure the geopolitical map of the world. Some countries would benefit from it, some would face serious obstacles to keep their position. The article signals some general tendencies that could be useful for long-term predictions in geopolitics.
Year
Volume
27
Pages
32-47
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation, 2018, International Renewable Energy Agency, Abu Zabi.
 • Accelerating geothermal heat adoption in the agri-food sector: Key lessons and recommendations, 2018, International Renewable Energy Agency, Abu Zabi.
 • Bartosiak, J., 2016, Pacyfik i Eurazja. O Wojnie, Wydawnictwo Centrum PolskaAzja, Warszawa.
 • Electricity Information: 2018 Edition, 2018, International Energy Agency, Paris.
 • Freese, B., 2016, Coal: A Human History, Basic Books, New York.
 • Global Energy Transformation: a Roadmap to 2050, 2018, International Renewable Energy Agency, Abu Zabi.
 • Goldthau, A., Keim, M., and Westphal, K., 2018, The Geopolitics of Energy Transformation: Governing the Shift – Transformation Dividends, Systemic Risks and New Uncertainties, Comment No. 42, German Institute for International and Security Affairs, Berlin.
 • Gwiazda, A., 2018, Nieskuteczna izolacja gospodarczo-polityczna Kataru, Przegląd Geopolityczny, 23.
 • Halicki, M., 2015, Inwestycje – charakterystyka pojęcia i podstawy rachunku inwestycyjnego, Przegląd Geopolityczny, 12, s. 85-94.
 • Hodges, J., 2018, Electric cars may be cheaper than gaz guzzlers in seven years, Bloomberg, New York.
 • New Energy Outlook 2018, 2018, Bloomberg New Energy Finance, New York.
 • Pachauri, R.K., 2015, Building the future we want, TERI, New Delhi.
 • Paszkiewicz, E., 2018, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w sektorze gazu ziemnego, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 123-143.
 • Renewable Energy Statistics 2018, 2018, International Renewable Energy Agency, Abu Zabi.
 • Renewable power: Climate-safe energy competes on cost alone, 2018, International Renewable Energy Agency, Abu Zabi.
 • Renewable power generation costs in 2017, 2017, International Renewable Energy Agency, Abu Zabi.
 • Renewables 2018 – Global Status Report, 2018, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Paris.
 • Simon, J.L., 1996, The Ultimate Resource 2, University of Princeton, Princeton, NJ.
 • Sloman, J., 2001, Podstawy Ekonomii, PWE.
 • Soroka, P., 2015, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Sułek, M., 2017, Kasandryczne prognozy demograficzne. Nauka, pseudonauka, czy ideologia?, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 9-21.
 • The State of the Future, 2018, Dubai Future Foundation, Dubai.
 • Wilczyński, P. L., 2015a, Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie cz. 1. – surowce energetyczne, Geografia w szkole, 5, s. 4-11.
 • Wilczyński, P. L., 2015b, Wydobycie bogactw mineralnych w krajach NATO i w obszarze postsowieckim, Przegląd Geopolityczny, 12, s. 109-132.
 • World Energy Investment, 2018, International Energy Agency, Paris.
 • World Energy Outlook 2018, International Energy Agency, Paris.
 • Żęgota, K., 2018, Koncepcja klinów geopolitycznych. Próba rozstrzygnięć terminologicznych, Przegląd Geopolityczny, 26.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4e72351-2e14-4364-976d-889cfc495389
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.