PL EN


2009 | 1 | 1 | 196-208
Article title

Słowacki realizm magiczny w polskim przekładzie

Authors
Content
Title variants
SK
Slovenský magický realismus v poľskom preklade
EN
Slovak magical realism in polish translation
Languages of publication
PL
Abstracts
SK
V svojom članku autorka uvažuje na tému prekladových výborov Jacka Bukowského, poľského prekladateľa prózy Václava Pankovčína, predstaviteľa mládej generácie slovenských spisovateľov, debutujúcich na začiatku 90 tých rokov. Zbierka krátkych poviedok Marakéš (1994) a novela Tri ženy pod orechom (1996), ktoré boli publikované v Poľsku pod názvom Marakesz (2006) sú ojedinelé preklady slovenskej prózy vychádzajúce v tomto roku. Autorka članku rozvažuje výbor prekladovej stratégie a jeho konzekvencie.
EN
The author presents in this paper her consideration of the strategy of translation taken by Jacek Bukowski, polish translator of Václav Pankovčín prose. Short stories Marakéš (1994) and the novel Tri ženy pod orechom (1996) by Václav Pankovčín were publicated in Poland under the title Marakesz (2006) and are the only one example of slovak prose transalted into polish this year. The author of the paper discusses transtlatological problems of the prose wchich strongly corespondents with magical realism, she concentrates on the semantic signals of the text, significant elements of the structure which define the boundary‑line of the meaning space of Václav Pankovčín works. Finaly she reflects on the transfer of implicated senses and meanings from original into translation. She reflects how in proces of translation the translator transfered hormony of fundamental codes of the original (lexical, semantics, cultural and estetic).
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
196-208
Physical description
Dates
published
2009-10-01
Contributors
author
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski
References
 • Balcerzan, Edward. Literatura z literatury. Strategie tłumaczy. Katowice: Śląsk, 1998.
 • Barańczak, Stanisław. „Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny, albo: Tłumaczenie tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia.” Teksty Drugie 3 (1990).
 • Barańczak, Stanisław. Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. Poznań: Wydawnictwo "a5", 1994.
 • Barborík, Valdimír. „Václav Pankovčín: Marakéš.” Romboid 5 (1995).
 • Etkind, Jefim. „Swoboda tłumacza jako konieczność uświadomiona.” Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Red. Seweryn Pollak. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
 • Krysztofiak, Maria. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1999.
 • Legeżyńska, Anna. „Przekład jako rzecz wyobraźni.” Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne. Red. Piotr Fast. Katowice: Śląsk, 1998.
 • Legeżyńska, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • Lipiński, Krzysztof. Mity przekładoznawstwa. Kraków: EGIS, 2004.
 • Ološtiak, Martin. „Antroponymia v tvorbe Václava Pankovčína.” Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Red. Ján Sabol. Prešov: Náuka, 2001.
 • Pariláková, Soňa. „Od rozpravávania k poviedke, od púťových zázrakov k tajomnu života, sna a smrti.” Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Red. Ján Sabol. Prešov: Náuka, 2001.
 • Pindel, Tomasz, Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hiszpanoamerykańskiej. Kraków: Universitas, 2004.
 • Pokrivčáková, Silvia. „Prózy Václava Pankovčína v kontexte poetiky magického realizmu.” Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Red. Ján Sabol. Prešov: Náuka, 2001.
 • Šišmišová, Paulina. „Hispánské korešpondencie v tvorbe V. Pankovčína.” Kontexty tvorby Václava Pankovčína. Red. Ján Sabol. Prešov: Náuka, 2001.
 • Sokołowska, Barbara. „Prowincjonalny „nektar pustki”. Wokół wybranych tematów literatury pogranicza polsko-słowackiego. Prolegomena.” Tradycja i historia regionów we współczesnej literaturze polskiej i słowackiej. Krosno 2005.
 • Tabakowska, Elzbieta. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków: Universitas, 2001.
 • Tokarz, Bożena. Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. Katowice: Śląsk, 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4e90468-8ff0-4f79-9518-fc8f88c9c816
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.