PL EN


2015 | 2 | 124-130
Article title

Analiza struktury świadczeń medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń udzielanych pacjentom z niewielkimi urazami

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 poz. 757).
 • Jakubaszko J. Szpitalny Oddział Ratunkowy – organizacja i zadania. OPM – Ogólnopol Przegl Med 2013; 4: 40–45.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.Na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz.757 i 1245).
 • Najwyższa Izba Kontroli. Funkcjonowanie Systemu Ratownictwa Medycznego. Informacja o wynikach kontroli. Nr ewidencyjny 149/2012/P11094/KZD [Dostęp 15.01.2015]. Dostępny na URL: http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lkr~p_14_085_201412231019~01,typ,kk.pdf.
 • NIK o Pogotowiu Ratunkowym. [Dostęp19.01.2015]. Dostępny na URL: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pogotowiuratunkowym.html
 • Zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. [Dostęp 15.01.2015]. Dostępny na URL: http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr = 3&dzialnr = 12&artnr = 5855.
 • Flores-Mateo G, Violan-Fors C, Carillo-Santisteve P, et al. Effectiveness of organizational intervenions to Reduce Emergency Department Utilization: a systemstic reviev. Plos One 2012; 7(5): 1–6
 • Che-Hung Tsai J, Yia-Wun L, Pearson WS. Utilization of emergncy department in patients with non – urgent medical problems:patient preference and emergency department convenience. J Formos Med Assoc 2010; 109(7): 533–542.
 • Penson R, Coleman P, Manson S, et al. Why do patients with minor or moderate conditions that could be managed in other settings attend the emergency department? Emerg Med J 2012; 29: 487–491
 • Guła P, Kutaj-Wąsikowska H, Kalinowski M. A model of emergency department throughput in Poland. J Orthop Trauma 2012;4: 31–37.
 • Bjornsen LP, Uleberg O, Dale J. Patients visits to the emergency department at Norwegian university hospital: variations in patient gender age, timing visits, and patient acuity. Emerg Med J 2013; 30: 462–466.
 • Rzońca P, Bednarz K. Rola lekarza POZ w pomocy ofiarom urazów. Analiza dokumentacji medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(3): 384–385.
 • Kravet SJ, Shore AD, Miller R, et al. Health care utilization and the proportion of primary care physicians. Am J Med 2008;21(2): 142–148.
 • Rudnicka-Drozdżak E, Wieczorski M, Rybojad B, i wsp. Analiza struktury świadczeń zdrowotnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zdr Publ 2009; 119(3): 243–246.
 • Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.Warszawa 2013. [Dostęp 1.01.2015 r.] Dostępny na URL http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2012-r-,1,3.html
 • Łukomska A, Szrajda J, Nowakowska I. Satysfakcja osób starszych z usług świadczonych przez lekarza rodzinnego. Gerontol Pol 2012; 20(2): 68–72.
 • National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2011 Emergency Department Summary Tables [Dostęp 07.02.2015] http://www.cdc.gov/nchs/data/ahcd/nhamcs_emergency/2011_ed_web_tables.pdf
 • Bardford C, Lauritzen MM, Danker JK, et al. The information and design of the acute admission database – a database including a prospective, observational cohort of 62789 patients triaged in the Emergency Department in a larger Danish hospital. Scend J Trauma Resusc Emerg Med 2012; 20: 29.
 • Guła P, Karawan K. Wykorzystanie analizy Lean do oceny funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych na podstawie doświadczeń własnych. Lek Wojsk 2012; 90(3): 1–4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4eab661-8984-4eed-ae81-c709ca7bcfa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.