PL EN


2015 | 2(4) |
Article title

Konsultacyjne formy udziału społeczenstwa w planowaniu przestrzennym

Content
Title variants
EN
Consultational forms of citizen participation in spatial planning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Planowanie przestrzenne jest ważne, tyle co skomplikowane. Ważne, gdyż jego rezultaty w dużej mierze przesądzają o jakości życia człowieka. W końcu zależy ono m.in. od lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej czy społecznej. Skomplikowane, gdyż w ramach tego procesu ścierają się różne interesy i wartości, a organ planistyczny powinien je zważyć i w odpowiednim zakresie uwzględnić. Temu też służą takie instytucje prawne jak: (1) dyskusja publiczna, (2) konsultacje społeczne, o których mowa w niniejszym opracowaniu.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego (www.im.edu.pl), asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
References
Notes
PL
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie projektu badawczego pt.: „Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym” realizowanego przez Instytut Metropolitalny (www.im.edu.pl) i współfinansowanego ze środków Miasta Gdańska. W projekcie uczestniczyli: Jakub H. Szlachetko (koordynator projektu), Adam Bochentyn, Rafał Gajewski, Karol Ważny, Przemysław Wróbel, Piotr Żelaznowski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4f153d5-b366-456e-baf8-01b420a7dddb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.