PL EN


2017 | 480 | 9-18
Article title

Rachunek kosztów ELCC a ekomarketing w działalności przedsiębiorstw

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
W większości podmiotów wdrożony jest określony system rachunku kosztów. Z założenia ma być on dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa, umożliwiając podejmowanie decyzji przez kierownictwo na szczeblu zarówno operacyjnym, jak i strategicznym. Jednakże w praktyce wiele jednostek projektuje i wdraża go stosownie do bieżących, jak również przyszłych potrzeb, nie biorąc pod uwagę oczekiwań klientów pod względem ekologii, ochrony środowiska. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania tzw. środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia produktu (Environmental Life Cycle Costing – ELCC) w ekomarketingu, a także wyników badań ankietowych wśród przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska związanych z takim połączeniem, które może stanowić wyraz ciągłego rozwoju nauk w ramach ochrony środowiska. Dzięki wdrożeniu ELCC można uzyskać bazę informacyjną o kosztach i przychodach powiązanych z wpływem danego produktu na środowisko z jednej strony, a z drugiej – przekonać odbiorcę-klienta, że jednostka dba o środowisko naturalne. Rachunek ELCC staje się zatem uzupełnieniem zarówno tradycyjnego rachunku kosztów cyklu życia, jak i techniki LCA, przy jednoczesnym byciu elementem ekomarketingu. W artykule wykorzystano takie metody badawcze, jak analiza literatury przedmiotu, ankiety oraz metoda indukcji i dedukcji.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4f38190-7069-47e5-9e6d-32de6b9938e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.