PL EN


2015 | 221 | 50-60
Article title

Wpływ wyboru metody wielokryterialnej na strukturę i opłacalność portfela

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of multiple criteria method on portfolio structure and profitability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto zagadnienie doboru spółek do portfela akcji z zastosowaniem wybranych metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej. Metody wielokryterialne umożliwiają uporządkowanie lub wyodrębnienie grup preferencji obiektów. Wybór walorów giełdowych do portfela może być traktowany jako zagadnienie wielokryterialne ze względu na to, iż decydent jest zainteresowany wyborem najlepszych spółek, tzn. dających największy możliwy zysk przy minimalnym ryzyku. Najczęściej jednak te dwie charakterystyki są dodatnio skorelowane i trudno jest, bez metodycznego podejścia oraz bez dodatkowych informacji na temat spółki, dokonać właściwego wyboru. Dlatego też dobrze jest wspomóc się wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansowo-ekonomiczną spółek, traktując uwzględnione wskaźniki jako kryteria wyboru. Uzyskany ranking lub grupy preferencji stanowią podstawę konstrukcji portfela opartego na klasycznym modelu Markowitza. Celem opracowania jest porównanie uzyskanych portfeli pod względem ich opłacalności i uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dobór metody selekcji ma znaczący wpływ na opłacalność portfela.
EN
The purpose of the paper is to compare the structure and profitability of selected portfolios based on Markowitz approach with the use of chosen multi-criteria methods. An important thing for the decision-maker is to make the best decision when there are many alternatives (objects) that are evaluating under differing criteria. Building a portfolio is such a problem. The investor’s main purpose is to select these objects (quoted companies) that have high return rate and low variance. Besides, an important issue in the problem of selecting companies to the portfolio, confirmed by many researchers, is to include in analyses diagnostic features that characterize financial and economic condition of companies. This approach makes that the problem of selecting companies to the portfolio can be treated as multi-criteria decision problem with the fundamental indices as criteria. There are many multi-criteria methods. Mainly, some of them enable to build rankings, others create groups of preferences. In the paper, four methods were applied: the AHP method, the PROMETHEE one (in these two methods rankings are created as a result), ELECTRE I and ELECTRE III (which are methods of the second, mentioned here, type).
Year
Volume
221
Pages
50-60
Physical description
Contributors
author
References
  • Brans J.P., Mareschal B. (2005), PROMETHEE Methods [w:] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (eds), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York.
  • Pośpiech E. (2014), Ocena portfeli konstruowanych na podstawie metody AHP – ujęcie klasyczne i fundamentalne, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 163, Wydawnictwo UE, Katowice.
  • Saaty T.L. (1986), Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process, “Management Science”, Vol. 32, No 7.
  • Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
  • Trzaskalik T. (red.) (2006), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
  • Trzaskalik T. (red.) (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji, PWE, Warszawa.
  • Zopounidis C., Doumpos M. (2002), Multi-criteria Decision Aid in Financial Decision Making: Methodologies and Literature Review, “Journal of Multi-Criteria Decision Analysis”, No 11.
  • [www 1] http://www.gpw.pl.
  • [www 2] http://www.bankier.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4f603f0-dead-4f6b-9a80-e3e827d1f19d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.