PL EN


2014 | 18 | 74-89
Article title

Transfer Pricing Optimization in Complex Capital Structures

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Complex capital structures are a particular organizational form of business entities in a developed market economy. An important element of their internal financial links are transfer prices. Transfer pricing policy affects in different ways the transactions made between related parties, and varies depending on the decisional discretion of individual responsibility centers. Managers of decision- -making centers aim at determining such a transfer price which will enable them to achieve own benefits, which often leads to conflict of interests and individual aims with aims of whole complex capital structure. This article is an attempt to assess methods and principles of setting optimal transfer pricing from the viewpoint of internal decision-making centers’ aims as well as whole complex capital structure with the assessment of its efficiency impact.
Year
Volume
18
Pages
74-89
Physical description
Contributors
References
 • Falencikowski T. (2008): Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Frąckowiak W.(2009): Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 • Helin A., Szymański K.G. (2005): Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Hirshleifera J. (1956): On the Economics of Transfer Pricing. “Journal of Business”, July, Vol. 29, pp. 172-184.
 • Ignatowski R. (1997): Metody konsolidacji a pozycja finansowa holdingu. „Nowa Europa. Gazeta Gospodarcza”, No. 29.
 • Kozłowska-Makóś D. (2008): Polskie regulacje prawne oraz standardy międzynarodowe kształtowania cen transferowych w złożonych strukturach kapitałowych. In: Finanse wobec sfery realnej, t. II. Red. K. Znaniecka, T. Zieliński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kozłowska-Makóś D. (2013): Charakterystyka modeli współdziałania podmiotów gospodarczych w ramach złożonych struktur kapitałowych. In: Organizacja i Zarządzanie, nr 64. Red. A. Mularczyk, I. Zdonek. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Łukasik G. (2009): Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Międzynarodowy słownik podatkowy (1997). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nogalski B. et al. (1999): Grupa kapitałowa jako forma gospodarcza. „Przegląd Organizacji”, No. 2.
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2003): Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sojak S. (2001): Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sojak S. (2003): Rachunkowość zarządcza. Dom Organizatora, Toruń.
 • Sołtys D. (1995): Ceny rozliczeniowe w kontrolingu operacyjnym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, No. 698, Wrocław.
 • Sulik-Górecka A. (2010): Wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Toborek-Mazur J. (2005): Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1948
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4f755d9-762a-420a-aa27-4b466d91cc9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.