PL EN


2016 | 63 | 10: Nauki o rodzinie | 123-140
Article title

Jesus Did Not Start Religious Life; Why Did It Appear in the Church? Biblical Foundation of Consecrated Life

Title variants
PL
Jezus nie zapoczątkował życia konsekrowanego; dlaczego pojawiło się ono w Kościele? Biblijne podstawy życia konsekrowanego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper examines the biblical foundation of religious life in the context of the history of salvation. It briefly presents the God’s plan of salvation. As historical Israel failed their mission exile was the consequence of this failure. A consequence of the restoration of Israel will be the pilgrimage of the nations to Jerusalem. Jesus’ healing miracles point out that God is restoring his people and that is why he takes away all kind of sickness. The ancient Church knew that it had to be a sign of the truth of the Gospel in its entire existence however, when, after the “Milan edict” of Constantine (312/313 AD), the masses enter the Church, its early structure of “house Churches” was broken. Soon after the monastic movement began. With the monastic communities coming to existence, there was a chance that at least these religious house churches would preserve the community dimension of the Church and that they would continue to be a sign for the pagan society of how God wants his people to live.
PL
Autor w swoim artykule dokonuje analizy biblijnej powstania życia konsekrowanego w świetle Bożego Planu Zbawienia. Autor analizuje poszczególne elementy tego planu od Abrahama poprzez Wyjście z Egiptu, Niewolę Babilońską oraz oczekiwanie i przyjście Jezusa Chrystusa. Wraz z nastaniem Kościoła realizuje się biblijna wizja egalitarnej wspólnoty opartej na zasadzie sprawiedliwości społecznej. Wzrost Kościoła zwłaszcza po Edykcie Mediolańskim doprowadził do zmian w strukturze Kościelnej i zatracie jej pierwotnego charakteru. W tym momencie powstały pierwsze wspólnoty monastyczne, które próbują zachować wspólnotową naturę Kościoła – symbolu prawdy i zbawienia.
References
 • Alfaro, Juan. “God Protects and Liberates the Poor — O.T.” Concilium 187 (1986): 27–35.
 • Baker, David L. Tight Fists or Open Hands?: Wealth and Poverty in Old Testament Law. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
 • Brox, Norbert. “Frühchristliche und heutige Nöte mit der christlichen Gemeinde.” Diakonia 11 (1980): 364–384.
 • Gribomont, Jean. “Monasticism: Early Christian (to 600).” In New Catholic Encyclopaedia, IX, 1032–1037. Washington, D.C.: Jacke Heraty & Associates 1967. Reprint 1981.
 • Lohfink, Gerhard. Jesus and Community. The Social Dimension of Christian Faith, translated by John P. Galvin. Philadelphia: SPCK 1984
 • Lohfink, Norbert. Option for the Poor. The Basic Principle of Liberation Theology in the Light of the Bible. Berkeley: D & F Scott, 1987
 • Malchov, Bruce V. Social Justice in the Hebrew Bible. Collegeville: Liturgical Press, 1996.
 • Mulhern, Philip F. “Vow; Practice and Theology of.” In New Catholic Encyclopaedia, XIV, 756–758. Washington, D.C.: Jacke Heraty & Associates 1967. Reprint 1981.
 • Rapley, Elizabeth. The Lord as Their Portion. The Story of the Religious Orders and How They Shaped Our World. Grand Rapids: Eerdmans 2011.
 • The Anti-Nicene Fathers of the Christian Church, I-X, edited by Alexander Roberts. Edinburgh – Grand Rapids: 1983-1989.
 • Shanks, Hershel (ed.). Ancient Israel, A Short History from Abraham to the Roman Destruction of the Temple. Washington: Biblical Archeology Society 1988.
 • Smith, R.F., “Religious Life.” In New Catholic Encyclopaedia, XII, 287–294. Washington, D.C.: Jacke Heraty & Associates 1967. Reprint 1981.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4ffb501-2cee-41ad-a4c0-da9f1fad1f80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.