PL EN


2018 | 14 | 95-134
Article title

Wielojęzyczne generatory gramatyczne występujące w roli narzędzi informatycznych typu Machine-Aided Human Translation

Title variants
EN
Multilingual generators of syntactic structures playing the role of computer tools for Machine-Aided Human Translation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule autorzy przedstawili propozycję budowy wielojęzycznych generatorów struktur syntaktycznych, które mogą być postrzegane jako narzędzia wspomagające proces przekładu. Opracowany przez autorów system ma za zadanie umożliwić nie tylko generowanie odpowiednich form fleksyjnych czasowników, ale ma także stanowić swego rodzaju repozytorium związków frazeologicznych, w które mogą wchodzić poszczególne czasowniki podlegające odmianie przez czasy, tryby, osoby, liczby i rodzaje gramatyczne. Niezwykle istotną cechą opracowywanego systemu jest jego wielojęzyczność, która została osiągnięta dzięki wprowadzeniu koncepcji języka pośredniczącego przekładu.
EN
In the paper the authors propose to build multilingual generators of syntactic structures. Such generators can be regard as computer tools that can be used to facilitate the process of translation. The aim of the system proposed by the authors is not only to generate the proper flexion forms of the verbs, but also it can be respected as a repository of phrases with their flexion forms using tenses, modes, persons, numbers, and grammatical.
Year
Issue
14
Pages
95-134
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Informatyki Stosowanej
References
 • Majewicz A.F., Języki świata i ich klasyfikowanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
 • Dalewska-Greń H., Języki słowiańskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Danecki J., Gramatyka języka arabskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1994.
 • Hutchins W.J., Machine translation – past, present, future, Ellis Horwood Series in Computers and their Applications, London 1986.
 • Arnold D., Balkan L., Meijer S., Humphreys R.L., Sadler L., Machine translation: an introductory guide, NCC Blackwell, London 1994.
 • Allen J.F., Natural language understanding, The Benjamin/Cummings Publishing Company, New York 1995.
 • Whitelock P., Kilby K., Linguistic and computational techniques in machine translation system design, UCL Press, London 1995.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for Dutch-to-Polish automatic translation system, “Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences” 2003, vol. 51, no. 1.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for Greek-to-Polish automatic translation system, “Foundation of Computing and Decision Sciences” 2003, vol. 28, no. 2.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for Norwegian-to-Polish automatic translation system, “Control and Cybernetics” 2004, vol. 34, no. 2.
 • Gajer M., The pattern-based French-to-Polish machine translation system, “Machine Translation Review” 2002, no. 13.
 • Gajer M., Towards a fully-automatic high-quality machine translation system for unrestricted text, “Machine Translation Review” 2001, no. 12.
 • Gajer M., Specialized fully automatic machine translation system delivering high quality of translated texts, „Task Quarterly” 2009, vol. 13, no. 4.
 • Gajer M., Analiza możliwości i ograniczeń systemów translacji automatycznej wspomaganej przez człowieka na przykładzie systemu tłumaczącego z języka szwedzkiego na polski, „Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji” 2003, t. 49, z. 1.
 • Gajer M., System translacji automatycznej oparty na uogólnionych przykładach translacyjnych, „Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji” 2003, t. 49, z. 3.
 • Gajer M., Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w lingwistyce komputerowej celem oceny stopnia pokrewieństwa języków naturalnych, „Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji” 2005, t. 51, z. 2.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for Persian-to-Polish automatic translation system, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis” 2002, vol. 11.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for French-to-Polish automatic translation system, „Task Quarterly” 2002, vol. 6, no. 3.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for German-to-Polish automatic translation system, „Informatica 2002”, vol. 13, no. 4.
 • Gajer M., The proposition of using the example-based machine translation technique for Italian-to-Polish automatic translation system, „Studia Informatica” 2002, vol. 23, no. 4.
 • Gajer M., Zastosowanie metody Example-based machine translation w specjalizowanych systemach komputerowego przekładu, „Przegląd Elektrotechniczny” 2011, r. LXXXVII, no. 2.
 • Szczepaniak L., Królikowski Z., Kontrolowane języki naturalne – przegląd rozwiązań i zastosowań, „Pro Dialog” 2000, nr 11.
 • Handzel Z., Gajer M., Dybiec-Gajer J., Zagadnienia związane z przekładem zaimków osobowych w systemie tłumaczenia komputerowego typu Human134 -Aided Machine Translation, „Elektronika: Konstrukcje – Technologie – Zastosowania” 2014, nr 4.
 • Canals R., Esteve A., Garrido A., InterNOSTRUM: a Spanish-Catalan machine translation system, „Machine Translation Review” 2000, no. 11.
 • Fukutomi O., Report on commercial machine translation in a manufacturing industry domain, „Machine Translation Review” 1999, no. 10.
 • Guidère M., Toward corpus-based machine translation for standard Arabic, „Translation Journal” 2002, vol. 6, no. 1.
 • Somers H., EBMT seen as case-based reasoning, MT Summit VIII, Santiago de Compostela, 2001.
 • Sumita E., Iida H., Experiments and prospects of example-based machine translation, Proceedings of the 29th Annulal Meeting of the Association for Computational Linguistics, 1991, 185–192.
 • Turcato D., Popowich F., What is example-based machine translation?, MT Summit VIII, Santiago de Compostela, 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5008c78-0881-445e-8153-8072dcde3fe2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.