PL EN


2015 | 2 | 107-110
Article title

Ocena jakości opieki pielęgnacyjnej w zakresie bólu pooperacyjnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Siwińska K, Stefańska-Wronka K, Tamowicz B, i wsp. Wybrane metody leczenia bólu pooperacyjnego po zabiegach ortopedycznych kończyny dolnej z uwzględnieniem edukacji pacjentów w zakresie metod anestezji i analgezji. Pielęg Pol 2007;2–3(24–25): 156.
 • Dobrogowski J, Wordliczek J, red. Medycyna bólu. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZ WL; 2004, 2005: 22–36.
 • Paszkiewicz-Mes E. Rola pielęgniarki w leczeniu bólu po zabiegach operacyjnych. Pielęg XXI Wieku 2011; 4: 38–41.
 • Underwood P, Dahlen-Hartfield R, Mogle B. Continuing professional education: does it make a difference in perceived nursing practice? J Nurses Staff Dev 2004; 20: 90–98.
 • Dobrogowski J, Mayzner-Zawadzka E, Drobnik L, i wsp. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego – zalecenia 2008. Ból 2008; 9:9–19.
 • Jaracz K, Wdowczyk K, Górna K. Ocena jakości opieki w aspekcie bólu pooperacyjnego z zastosowaniem polskiej wersji Skali Klinicznych Wskaźników Jakości Postępowania z B ólem Pooperacyjnym. Pielęg Pol 2005; 1(19): 9–14.
 • Bączyk G, Ochmańska M, Stępień S. Subiektywna ocena jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego u chorych leczonych chirurgicznie. Probl Pielęg 2009; 17(3): 173–177.
 • Schmidt LA . Patients perceptions of nursing care in the hospital setting. J Adv Nurs 2003; 44: 393–399.
 • Hussain KM, Rasheed H, Saeed A, et al. Patient satisfaction with nursing care. Rawal Med J 2007; 32: 28–30.
 • Kołodziej W, Karpel E. Ból pooperacyjny na oddziale chirurgicznym w ocenie ankietowanego – badania z zastosowaniem kwestionariusza McGilla-Melzacka – doniesienia wstępne. Probl Pielęg 2008; 16(3): 231–236.
 • Jankowiak B. Poziom satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej jako jeden z elementów jakości opieki zdrowotnej. Podlaska konferencja naukowo-szkoleniowa. Białystok: Akademia Medyczna, Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia; 2000: 273–281.
 • Uzun O. Patient satisfaction with nursing care at a U niversity Hospital in Turkey. J Nur Care Qual 2001; 16: 24–33.
 • Stomberg MW, Wickström K, Joelsson H, et al. Postoperative pain management on surgical wards – do quality assurance strtegies result in long-term effects on staff member attitudes and clinical outcomes? Pain Manag Nurs 2003; 4: 11–22.
 • Peterson W, Charles C, DiCenso A, et al. The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale: a valid measure of maternal satisfaction with inpatient postpartum nursing care. J Adv Nurs 2005; 52: 672–681
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f50acee3-b96e-4e97-8ff3-410c96f24715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.