PL EN


2019 | 21 | 9 - 16
Article title

Kilka uwag o sztuce performance

Content
Title variants
EN
A Few Comments About the Performance Art
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł nawiązuje do wcześniejszych, pionierskich w Polsce, badań dotyczących recepcji sztuki performance w końcu lat siedemdziesiątych. Ostatnio prowadzone badania i pisane krytyki sztuki, tak jak teksty Łukasza Guzka, cytowane tutaj, dowodzą tego, że sztuka performance zmienia się, rozwija, jest żywym zjawiskiem sztuki współczesnej. Młodzi artyści podejmują wyzwanie jakim jest akcja na żywo, zmieniają formy performance (w relacji do tych z lat siedemdziesiątych). Rozwija się performance studies w nowy paradygmat nauki, nie tylko o kulturze i nie tylko w sztuce, ale całości aktywności człowieka w świecie, co znajduje wyraz w badaniach Eriki Fischer-Lichte która opisała „zwrot performatywny.” W ten sposób poprzez performance sztuka wraca do człowieka, do nowoczesnego humanizmu.
EN
The article refers to earlier, pioneering research on performance in Poland in the late Seventies. Recent research and written art criticism, such as the texts of Łukasz Guzek cited here, prove that performance art is changing, developing, and is a living phenomenon of contemporary art. Young artists take on the challenge of live action, and change performance forms (in relation to those of the Seventies). Performance studies develops into a new paradigm of science, not only about culture and not only in art, but about the whole of human activity in the world, which is reflected in the research of Erika Fischer-Lichte, who described the 'performative turn.' In this way, through performance, art returns to man, to modern humanism.
Year
Issue
21
Pages
9 - 16
Physical description
Contributors
References
 • Abramović, Marina. Pokonać mur. Tłum. Anna Bernarczyk i Magdalena Hermanowska. Poznań: Rebis, 2018.
 • Dziamski, Grzegorz. Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu. Poznań: Humaniora, 1995.
 • Dziamski, Grzegorz. „Żywa sztuka” Arteon nr 10 (2005): 37–39.
 • Fischer-Lichte, Erika. Estetyka performatywności. Tłum. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008.
 • Glusberg, Jorge. The Art of Performance. New York: New York University’s International Center for Advanced Studies in Art (ICASA), Department of Art and Art Education, 1979.
 • Goldberg, RoseLee. Performance; Live Art from 1909 to the Present. New York: Harry N. Abrams, 1979.
 • Guzek, Łukasz. Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcyjny w polskiej krytyce sztuki. Gdańsk: ASP w Gdańsku, 2013.
 • Guzek, Łukasz. Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce. Warszawa, Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, 2017.
 • Jappe, Elisabeth. Performance, Ritual, Prozeß. Handbuch der Aktionskunst in Europa. München: Prestel, 1993.
 • „Rynek też jest mitem,” Grzegorz Dziamski rozmawia z Janem Świdzińskim, Flash Art (polskie wydanie) nr 3 (1992): 34.
 • Kowalska, Justyna. Galeria Wielka 19. Poznań: Czas Kultury, 2015.
 • Norris, Christopher. Contest of Faculties. Philosophy and Theory after Deconstruction. London: Routledge, 1985.
 • Osborne, Peter. Conceptual Art. London: Phaidon, 2002.
 • Performance. Red. Grzegorz Dziamski, Henryk Gajewski i Jan St. Wojciechowski. Warszawa: MAW, 1984.
 • Peric, Tina. „Understanding versus Experiencing: An interview with Erika Fischer-Lichte.” Dostępny 20.05.2019. http://www.critic-stages.org/ 14/understanding-versus-experiencing/.
 • Schroder, Johannes Lothar. Identität. Überschreitung – Verwandlung: Happenings, Aktionen und Performances vonbildenden Künstlern. Hamburg: Lit, 1990.
 • The Art of Performance. Venice / New York / Buenos Aires: Palazzo Grassi / New York University, Art Department / Centro de Arte y Communicación CAYC, 1979. [Broszura].
 • The Art of Performance: a critical anthology, red. Gregory Battcock i Robert Nickas. New York: Dutton, 1984.
 • Van Peursen, Cornelis Anthonie. Antropologia filozoficzna. Warszawa: Pax, 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f51413b6-f258-452e-b8c5-0d7520e5387c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.